Mezbahada Kesime Alınan İneklerde Ovaryum ve Uterus Lezyonlarının Patolojik Yöntemlerle Araştırılması

Bahadır KILINÇ, Ertan ORUÇ
765 1.044

Öz


Genital kanalda oluşan patolojik değişiklikler, infertilite ve yavru alınamamasının en büyük sebeplerinden birisidir. Yapılan bu çalışmada, Erzurum ilinde kesime alınan ineklerde ovaryum ve uterusta görülen patolojik değişikliklerin ortaya konulması, görülme oranlarının belirlenmesi ile makroskobik ve mikroskobik özelliklerinin tanımlanması amaçlanmıştır. Bu amaçla, Erzurum ilinde faliyet gösteren özel bir kesimhanede, 224 ineğin kesimi takip edildi ve makroskobik lezyon görülen 41 hayvandan, ovaryum ve uterus örnekleri alındı. Rutin histpatolojik takip işlemleri sonrasında hazırlanan 5 mikronluk kesitler hematoksilen-eozinle boyandı ve ışık mikroskobunda incelendi. Çalışma sonunda % 18.3 oranında lezyon tespit edildi. Organ düzeyinde lezyonlar dikkate alındığında, ovaryumda % 7.59, uterusta % 12.5 oranında patolojik bulgu belirlendi. Ovaryumda gözlemlenen lezyonlar; atrofik ovaryum (% 1.34), folikül kistleri (% 3.57), luteinleşmiş kist (% 0.89), kistik korpus luteum (% 1.34), epitelyal inklüzyon kisti (% 0.89), pigmentasyon (% 0.45), granulomatöz yangılar (% 0.89), diğer ooforitisler (% 0.45) ve tümör benzeri yapılar (% 0.89) olarak tespit edildi. Uterus örneklerinde ise; adenomiyozis (% 0. 89), atrofi (% 0.89), endometriumda hiperplazi (% 2.23), endometriumda skuamöz metaplazi (% 0.45), pigmentasyon (% 1.34), hidrometra (% 0.89), mukometra (% 1.34), piyometra (% 0.89), hematometra (% 0.45), kataral-irinli endometritis (% 3.13), kronik endometritis (% 1.34) ve metritis (% 0.45) olarak belirlendi. Sonuç olarak, Erzurum ilinde mezbahada kesime alınan ineklerin ovaryum ve uterus örneklerinde % 18.3 oranında lezyon tespit edildi. Çalışmada uterus ve ovaryumda en çok karşılaşılan patolojik değişiklikler ise sırasıyla uterusun yangısal hastalıkları ve ovaryumda folikül kistleri olarak tespit edildi. 


Anahtar kelimeler


İnek, Ovaryum, Patoloji, Uterus.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17094/avbd.96153

Referanslar


Akça D., Özcan K., 2003. Kars yöresi ineklerinde dişi genital sistemi üzerinde patolojik incelemeler. Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kars.

Alaçam E., 2001. İneklerde infertilite sorunu. In “Doğum ve İnfertilite”, Ed., Alaçam E. 3. Baskı, 267-273, Medisan Yayınevi, Ankara.

Ali R., Raza MA., Jabbar A., Rasool MH., 2006. Pathological studies on reproductive organs of zebu cow. Journal of Agriculture and Social Sciences, 2, 91-95.

Apaydın AM., Özer H., Kalkan C., Öcal H., Bostancıoğlu H., Eröksüz Y., 1991. İnfertil ineklerde endometritisin klinik muayene ve biyopsi ile teşhisi üzerine çalışma. Yüzüncüyıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2, 81

Birincioğlu ST., Metin N., Toplu N., Sayın F., 2003. Mezbahada kesilen ineklerinin uteruslarının patolojik yönden incelenmesi. Veteriner Bilimleri Dergisi, 19, 73-81.

Blowey RW., Weaver AD., 2003. Color atlas of diseases and disorders of cattle. 3th ed., 186203, Mosby Elsevier.

Dinç DA., Güler M., 1987. İneklerde infertilite nedeni olan genital organ bozuklukları üzerinde postmortem çalışma. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 3, 109-119.

Doğruer G., Güler M., 2010. İneklerde endometritisin tanısında klinik muayene, endometriyal sitoloji, biyopsi ve mikrobiyolojik muayene bulgularının karşılaştırılması. Kocatepe Veteriner Dergisi, 3, 19Dubuc J., Duffield TF., Leslie KE., Walton JS., LeBlanc SJ., 2010. Definitions and diagnosis of postpartum endometritis in dairy cows. Journal of Dairy Science, 93, 5225–5233.

Fathalla M., Hailat N., Lafi SQ., Abu Basha E., Al-Sahli A., 2000. An abattoir survey of gross reproductive abnormalities in the bovine genital tract in northern Jordan. Israel Journal of Veterinary Medicine, 55, 7-15.

Foster RA., 2007. Female reproductive system. In: Pathologic Basis of Veterinary Disease, Ed., McGavin MD., Zachary JV., 4th ed., 1263-1316, Mosby Elsevier.

Gumber S., Springer N., Wakamatsu N. 2010. Uterine endometrial polyp with severe hemorrhage and cystic endometrial hyperplasia-pyometra complex in a dog. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation, 22, 455–458.

Hatipoğlu F., Kıran MM., Ortatatlı M., Erer H., Çiftçi MK., 2002a. An abattoir study of genital pathology in cows: I. Ovary and oviduct. Revue De Medecine Veterinarie, 153, 29-33.

Hatipoğlu F., Ortatatlı M., Kıran MM., Erer H., Çiftçi MK. 2002b. An Abattoir study of genital pathology in cows: II. Uterus, cervix and vagina. Revue De Medecine Veterinarie, 153, 93-100.

LeBlanc SJ., 2008. Postpartum uterine disease and dairy herd reproductive performance. Veterinary Journal, 176,102-114.

McDougall S., 200 Gross abnormalities, bacteriology and histological lesions of uteri of dairy cows failing to conceive or maintain pregnancy. New Zeland Veterinary Journal, 53, 253-2 Milli ÜH., 1998. Dişi Genital Sistem. In “Veteriner Patoloji”, Eds., Hazıroğlu R, Milli ÜH. 2. Cilt, 433508, Tamer Matbaacılık, Yayıncılık, Tan. Hiz. Tic. ve Paz. Ltd. Şti. Ankara.

Presnell J., Schreibma MP., 1997. Animal tissue techniques. 5th ed, 269-271, The John Hopkins University Press Ltd., London.

Sayyari M., Farhangnia M., Ghaemmaghami SH., Sharma RH., 2012. A comparative study on bacteriology and pathology in uteri of cattle and buffaloes in Ahwaz region, Iran. Iranian Journal of Veterinary Medicine, 6, 33-39.

Schlafer DH., Miller RB., 2007. Female genital system. In “Jubb, Kennedy and Palmer’s Pathology of Domestic Animals”, Ed., Maxie MG., 5th ed., 431-537, Saunders/Elsevier, Philadelphia.

Sezer O., Taşal İ., 2007. Van’da kesilen dişi sığırların genital organlarında görülen lezyonların insidensinin araştırılması. Yüzüncüyıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18, 29

Sheldon M., Lewis GS., LeBlanc S., Gilbert RO., 2006.

Defining postpartum uterine disease in cattle. Theriogenology, 65, 1516–1530.

Silvia WJ., Hatler TB., Nugent AM., Laranja da Fonseca LF., 2002. Ovarian follicular cysts in dairy cows: an abnormality in folliculogenesis. Domestic Animal Endocrinology, 23, 167-177.

Taşal İ., Ataman MB., Dinç DA., 1995. The hydrometra case in a Maltese goat. Veteriner Bilimleri Dergisi, 11, 147-149.

Vanholder T., Opsomer G., De Kruif A., 2006. Aetiology and pathogenesis of cystic ovarian follicles in dairy cattle: a review. Reproduction Nutrition Development, 46, 105-119.

Verstegen J., Dhaliwal G., Verstegen-Onclin K., 2008. Mucometra, cystic endometrial hyperplasia, and pyometra in the bitch: advances in treatment and assessment of future reproductive success. Theriogenology, 70, 364– 3