Kars Yöresindeki Dermatofitozisli Sığırlarda Serum Bakır, Çinko ve Mangan Seviyeleri

Nilgün PAKSOY, Mehtap ÖZÇELİK, Ekin Emre ERKILÇ, Fatih BÜYÜK, Metin ÖĞÜN, Ali Haydar KIRMIZIGÜL
1.152 666

Öz


Bu çalışma, dermatofitozisli sığırlarda, serum bakır (Cu), mangan (Mn) ve çinko (Zn) değerlerindeki değişiklikleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma materyalini Kars ve çevre köylerinden sağlanan 3-18 aylık yaşta, farklı cinsiyet ve ırkta 40’ı dermatofitozisli (Grup I), 20’si sağlıklı (Grup II) olmak üzere toplam 60 sığır oluşturdu. I. gruptaki hayvanların serum Cu, Mn ve Zn değerlerinin ortalaması sırasıyla 0.33, 3.10 ve 0.79 ml/L olarak belirlenirken II. gruptaki hayvanların serum Cu, Mn ve Zn değerlerinin ortalaması sırasıyla 0.18, 6.25 ve 3.14 ml/L olarak belirlendi. Dermatofitozisli sığırlar ile sağlıklı sığırların serum Mn ve Zn değerleri istatistiksel olarak karşılaştırıldığında dermatofitozisli sığırların serum Mn ve Zn değerlerinin sağlıklı sığırlara göre belirgin oranda düşük (P<0.001) olduğu belirlendi. Serum Cu değeri ise dermatofitozisli hayvanlarda sağlıklı hayvanlara oranla daha yüksek olarak belirlendi (P<0.001). Sonuç olarak, dermatofitozisli sığırlarda serum Mn ve Zn değerleri azalırken, Cu değerinin farklı yönlerde etkilenebileceği belirlendi. 


Anahtar kelimeler


 Bakır,  Çinko,  Dermatofitozis,  Mangan,  Sığır.  

Tam metin:

PDF