Yaban Domuzlarında (Sus scrofa) Columna Vertebralis’in Makro-Anatomik Olarak İncelenmesi

Ramazan İLGÜN, Ali AYDIN, Atilla YOLDAŞ
884 366

Öz


Bu çalışmada yaban domuzlarında columna vertebralis iskeletini oluşturan kemikler incelendi. Bu amaçla,  5  adet
yaban domuzu kullanıldı. Yaban domuzlarında omur sayısının C7, T14, L6-7,  S3-4,  C18-22 olduğu tespit edildi. Atlasta
foramen vertebrale laterale, foramen alare ve foramen transversarium bulunmaktaydı. Tuberculum dorsale yüksek ve
yumru şeklindeydi. Thoracal omurların processus spinosus’ları uzun ve genişti. Onbirinci thoracal omur'un anticlinal omur
olduğu gözlendi. Processus accessorius sonuncu thoracal omurdan ilk dört lumbal omura kadar bulunmaktaydı. Sacral
omurların sadece corpusları kaynaşmıştı.  Sacral omurların facies auricularisleri caudoventrale dönüktü ve processus
spinosusları ince bir crista halindeydi. Sonuç olarak, yaban domuzlarında columna vertebralis’in carnivor ve diğer vahşi
türlerden farklı olduğu ortaya konuldu.

Anahtar kelimeler


Anatomi, Columna vertebralis, Yaban domuzu (Sus scrofa).

Tam metin:

PDF


Referanslar


Atalar Ö., Aydın A., Akgöl B., Özdemir D., 2004. Sansar (Martes foina) iskelet sistemi üzerinde makroanatomik araştırmalar III. Skeleton axiale . Fırat Univ. Sağlık Bilim. Derg., 18, 61-64. Atalar O., Yılmaz S., 2004. Anatomy of skeleton axiale of squirrel. Indian Vet. J., 81, 305-311.

Bahadır A., Yıldız H., 2010. Veteriner Anatomi (hareket sistemi ve iç organlar). 3. Basım, Ankara.

Barone R., 1966. "Anatomie compare des mammiferes domestiques". Edité par laboratoire d'Anatomie, Ecole Nationale Vétérinaire, Lyon.

Dinç G., 2001. Porsuk (Meles meles) İskelet sistemi üzerinde makroanatomik araştırmalar III. skeleton axiale. Fırat Üniv. Sağlık Bilim. Derg., 15, 175-178.

Dursun N., 1996. Veteriner Anatomi I. Medisan Yayınları, Ankara.

Dursun N., Tıpırdamaz S., 1989. Vizonun (Mustela vison) iskelet kemikleri üzerinde makroanatomik araştırmalar. S.Ü. Vet. Fak. Derg., 5, 13Evans HE., Christensen GC., 1979. Miller's anatomy of the dog. First Ed. WB Saunders, Philadelphia. Getty R. Sisson, Grossman's. 1975. The anatomy of domestic animals. Vol. 2, 5th Edition, WB Saunders, Philadelphia.

Gültekin M., Uçar Y., 1980. Yerli tilki (Canis vulpes) ve çakal (Canis sureus) iskelet kemiklerinin yerli köpeğinkilerine (Canis familiaris) göre gösterdikleri makro-anatomik ayrımlar üzerinde araştırmalar. Bölüm I: Truncus ve membra. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 27, 2012

Karan M., 2012. Yaban domuzlarında (Sus scrofa) ön bacak kemiklerinin makro-anatomik olarak incelenmesi. F.Ü. Sağ. Bil. Vet. Derg., 26, 17-20.

Karan M. 2012. Yaban domuzlarında (Sus scrofa) arka bacak kemiklerinin makro-anatomik olarak incelenmesi. F.Ü. Sağ. Bil. Vet. Derg., 26, 31Leranoz L., Castien E., 1996. Evolution of wild boar (Sus scrofa L, 1758) in navarra (N Iberian peninsula). Miscellania Zool., 19, 133-139.

Nickel R., Schummer A., Seiferle E., 1961. "Lehrbuch der anatomie. der haustiere". Bd. I. Paul Parey Berlin und Hamburg, pp.678.

Nomina Anatomica Veterinaria 2005. International committee on Veterinary Gross Anatomical Numenclature, 5 th Ed. Gent,Belgium.

Onipchenko VG., Golikov KA., 1996. Microscale revegetation of alpine lichen heath after wild boar digging: Fifteen years of observations on permanent plots. Oecologia-Montana. 5,35-39.

Sindel M., Özkan O., Uçar Y., 1988. Corrosion cast tekniği. Akdeniz Üniv. Tıp Fak. Derg., 4, 3723

Tecirlioğlu S., 1983. Sırtlan ve köpeğin iskelet kemikleri üzerinde makro-anatomik araştırmalar. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 30, 149-1

Yılmaz S., Dinç G., Toprak B., 2000. Makroanatomical investigations on skeletons of otter (Lutra lutra). III. Skeleton axiale. Veterinarski Arhiv., 70, 191-198.