Farklı Yerleşim Sıklığı ve Aydınlatma Programlarının Broyler Etlerinde Renk, pH ve TBARS Değerleri Üzerine Etkisi

Ekrem LAÇİN, Ömer ÇOBAN, Muhammet İrfan AKSU, Nilüfer SABUNCUOĞLU, Hüseyin DAŞ
1.004 605

Öz


Farklı aydınlatma programı ve yerleşim yoğunluğunun broyler etlerinde renk, pH ve TBARS parametreleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yürütülen denemede, 320 adet bir günlük erkek civciv (Ross 308) kullanılmıştır. Civcivler, iki aydınlatma programının [Sabit Aydınlatma (SB): 16 saat aydınlık, 8 saat karanlık; Kesikli Aydınlatma (KS): 4 saat aydınlık, 2 saat karanlık] uygulandığı farklı odalara yerleştirilmiştir. Her bir aydınlatma grubu iki ayrı yerleşim yoğunluğunda [Normal Yerleşim Yoğunluğu (NY): 12 broyler/m2, Yüksek Yerleşim Yoğunluğu (YY): 20 broyler/m2] beşer tekrar olacak şekilde deneme düzeni oluşturulmuştur. Deneme 42. günde sonlandırılmıştır. Piliç göğüs eti pH’sı üzerine yerleşim sıklığının etkisi önemli (P<0.05) bulunmuştur. Göğüs eti için belirlenen L*, a* ve b* renk parametreleri aydınlatma programları ve yerleşim sıklığından etkilenmemiştir (P>0.05). But eti a* renk kriteri bakımından ise aydınlatma programlarının etkisinin önemli (P<0.05) olduğu tespit edilmiştir. TBARS değerleri yerleşim sıklığına göre farklılık göstermiştir (P<0.05). Sonuç olarak, yerleşim sıklığının pH ve TBARS değerleri üzerine, aydınlatma programının but eti a* renk parametreleri üzerine, aydınlatma programı x yerleşim sıklığı interaksiyonunun ise göğüs eti L* ve b* renk özellikleri üzerine etkili olduğu saptanmıştır. 


Anahtar kelimeler


 Broyler,  pH,  Renk,  TBARS,  Yerleşim  sıklığı.  

Tam metin:

Başlıksız () PDF