Farklı Mevsimlerde Kafes Seviyesinin Yumurtacı Tavukların Performans ve Yumurta Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

Ahmet YILDIZ, Ekrem LAÇİN, Nurinisa ESENBUĞA, Bahar KOCAMAN, Muhlis MACİT
1.082 388

Öz


Bu araştırma, mevsime bağlı olarak kümes-içi çevre şartları değişikliklerini ve farklı mevsimlerde kafes seviyesinin
yumurtacı tavuklarda performans ve yumurta kalite özellikleri üzerine etkisini belirlemek amacıyla yürütüldü.  Araştırmada,
288 Lohman Beyaz yumurtacı tavuk 3 farklı kata (Ü = üst, O = orta, B = alt) eşit sayıda dağıtıldı. Bir yıl süre ile yapılan
ölçümlerle, mevsime bağlı olarak kümes içi hava kalitesi ve sıcaklık değerlerinde meydana gelen değişimler gözlendi.  Yaz
mevsiminde düşük seviyede seyreden CO2, NH3  ve  H2S seviyeleri kış mevsiminde yükselmiş ve kümes içi bağıl nem arttı. Kış ve sonbahar mevsimlerinde Ü katların (P<0.05), ilkbaharda ise Ü ve O katların (P<0.01) yumurta verimi daha yüksek bulundu. İlkbahar mevsiminde Ü ve O katların yem tüketimi daha yüksek oldu  (P<0.01). Bütün mevsimlerde yemden yararlanma değerleri bakımından katlar arsında fark önemsiz bulundu  (P>0.05). Kış mevsiminde Ü ve O katlarda (P<0.05), ilkbahar, yaz ve sonbahar mevsiminde ise Ü katlarda barındırılan tavukların yumurta ağırlıkları daha düşük oldu (P<0.001). Yumurta dış ve iç kalitesi ile ilgili değerler incelendiğinde; yaz mevsiminde A katlarda barındırılan tavukların yumurta kabuk kalınlığının (P<0.001); ilkbahar ayında ise Ü katlardaki tavuklara ait yumurtaların kırılma mukavemetinin daha yüksek olduğu tespit  edildi  (P<0.05). Sonuç olarak;  kış, ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde üst katlarda barındırılan tavukların yumurta verimi daha fazla olmasına rağmen,  performans özelliklerinin en önemli kriteri olan yemden yararlanma oranının kat seviyesinden etkilenmediği tespit edildi.

Anahtar kelimeler


Hava kalitesi, Kafes katı, Mevsim, Yumurta kalitesi, Yumurtlama performansı.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Anonim, 2000. Statutory Instrument 2000 No. 1870, Schedule 1, paragraph 13 of the Welfare of Farmed Animals (England) Regulations, 2000. http://www.animallaw.info/nonus/statutes/st ukgenawp.htm , [Erişim: 08.02.2013+.

Amer AH., Pingel H., Hillig J., Soltan M., Von Borell E., 2004. Impact of atmospheric ammonia on laying performance and egg shell strength of hens housed in climatic chambers. Arch. Geflugelkd., 68, 120-125.

Awoniyi TAM., 2003. The effect of housing on layerchicken’s productivity in the 3-tier cage. Int. J. Poultry Sci., 2, 438-441.

Campbell JR., Lasley JF., 1975. The Science of Animals that Serve Humanity. Mc Graw Hill Co., USA, 369-394.

Charles DR., Payne CG., 1966. The influence of graded levels of atmospheric ammonia on chickens. II. Effects on the performance of laying hens. Brit. Poultry Sci., 7, 189-198.

Cotterill O., Nordsog AW., 1954. Influence of ammonia on egg white quality. Poultry Sci. 33, 432–434.

DEFRA, 2002. Code of recommendations for the welfare of livestock: Laying hens. DEFRA Publications Admail 6000, London. http:// adlib.everysite.co.uk/resources/000/015/583/

Defra_layers_code.pdf ,*Erişim: 01.02.2013+.

Ergün A., Yalçın S., Çolpan I., Dikicioğlu T., Yıldız S., 19 Utilization of vetch by laying hens. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 34, 449-466. Green AR., Wesley I., Trampel DW., Xin H., 2009. Air quality and hen health status in three types of commercial laying hen houses. J. Appl. Poultry Res., 18, 605–621.

Groot Koerkamp PWG., 1994. Review on emissions of ammonia from housing systems for laying hens in relation to sources, processes, building design and manure handling. J. Agr. Eng. Res., 59, 73–87.

Groot Koerkamp PWG., Metz JHM., Uenk GH., Phillips VR., Holden MR., Sneath RW., Short JL., White PP., Hartung J., Seedorf J., Schroder M., Linkert KH., Pedersen S., Takai H., Johnsen JO., Wathes CM., 1998. Concentrations and emissions of ammonia in livestock buildings in Northern Europe. J. Agr. Eng. Res., 70, 79-95.

Jackson ME., Waldroup PW., 1987. Effect of cage level (tier) on the performance of White Leghorn chickens. Poultry Sci., 66, 907-909.

Kocaman B., Esenbuga N., Yildız A., Laçin E., Macit M., 2006. Effect of environmental conditions in poultry houses on the performance of laying hens. Int. J. Poultry Sci., 5, 26-30.

Kristensen HH., Burgess LR., Demmers TGH., Wathes CM., 2000. The preferences of laying hens for different concentrations of atmospheric ammonia. Appl. Anim. Behav. Sci., 68, 307-318. Nazlıgül A., Ertuğrul O., Orman M., Aksoy T., 1995. Some production characteristics of layers from different genetic origins (Gallus domesticus) and effects of different cage position on egg production and egg weight traits. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 19, 339-347.

Patterson PH., Adrizal, 200 Management strategies to reduce air emissions: emphasis dust and ammonia. J. Appl. Poultry Res. 14, 638–650. Reece FN., Lott BD., 1980. The effect of ammonia and carbon dioxide during brooding on the performance of broiler chickens. Poultry Sci., 59, 1654-1661.

Şahin S., 2012. Effects of cage location and tier level on performance and egg quality traits of laying hens. J. Anim. Vet. Adv., 11, 2380-2383.

Şenköylü N., 2001. Modern Tavuk Üretimi. ISBN: 975-93691-2-5. Anadolu Matbaası, İstanbul.

SPSS, 1996. SPSS for Windows relase 10.01. SPSS Inc., Chicago, USA.

Sterling KG., Bell DD., Pesti GM., Aggrey SE., 2003. Relationships among strain, performance, and environmental temperature in commercial laying hens. J. Appl. Poultry Res., 12, 85-91.

Takai H., Pedersen S., Johnsen JO., Metz JHM., Groot Koerkamp PWG., Uenk GH., Phillips VR., Holden MR., Sneath RW., Short JL., 1998. Concentrations and emissions of airborne dust in livestock buildings in Northern Europe. J. Agric. Eng. Res., 70, 59–77.

Türkoglu M., Arda M., Yetişir R., Sarica M., Ersayin C., 1997. Tavukçuluk Bilimi. Samsun.

Ugurlu N., Acar B., Topak R., 2002. Production performance of caged layers under different environmental temperatures. Arch. Geflugelkd., 66, 43-46.

Xin H., Gates RS., Green AR., Mitloehner FM., Moore Jr PA., Wathes CM., 2011. Environmental impacts and sustainability of egg production systems. Poultry Sci., 90, 263–277.

Yıldız A., Laçin E., Hayirli A., Macit M., 2006. Effects of cage location and tier level with respect to light intensity in semi-confined housing on egg production and quality of hens during the late laying period. J. Appl. Poultry. Res., 15, 3553