Körfarelerde (Spalax leucodon) Canalis Alimentarius Makroanatomisi Üzerinde İncelemeler

Ramazan İLGÜN, Z. Ender ÖZKAN
871 674

Öz


Bu çalışmada, körfarelerde (Spalax leucodon) canalis alimentarius’u oluşturan organların makroanatomik yapılarını incelenmesi amaçlandı. Çalışmada 15 adet erişkin körfare makroskopik çalışmalar için kullanıldı. Makroanatomik olarak, körfare canalis alimentariusu’nu oluşturan organların yapı, konum ve komşulukları incelendi. Makroanatomik olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda, oesophagus 7,67±0,82 cm uzunluğunda ve diverticulum yapısında olduğu görüldü. Gaster, vücut eksenine horizontal olarak yer almaktaydı ve curvatura ventriculi minor’un kenarında derin bir incisura angularis mevcuttu. Gaster’in yapısında cardia bölümünde rugae denilen kıvrımların yer aldığı görüldü. İntestinum tenue’nin, 38,63±0,43 cm uzunluğunda ve duodenum cavum abdominis’in dorsalinde ve median hatta yakın, jejunum cavum abdominis’in sağında yer aldığı tespit edildi. Jejunum’un, ansa jejunalis bitimi itibariyle ileum’dan belirgin olarak ayrıldığı gözlendi. İleum’un cecum’a açıldığı kısımda papilla ileocecalis tam belirgin değildi. İntestinum crassum’un, 36,05±1,51 cm uzunluğunda ve cecum’un apex’inin fazlaca kıvrılmış durumda olduğu ve colon üzerindeki haustraların colon transversum ve colon descendes kısımlarında yoğunlaştığı görüldü. Colon’un, seyir itibariyle colon descendens olarak devam edip, cavum pelvis içerisinde rectum kısmını oluşturup sonlandığı saptandı. Rectum’un, huni tarzında genişleme gösterip kısa bir seyirle anüs olarak dışarı açıldığı görüldü. Sonuç olarak, körfarelerin canalis alimentarius’unu oluşturan organların makroanatomik yönden incelendiğinde diğer kemiricilerinkinden farklı oldukları tespit edildi.

Tam metin:

PDF