Broylerlerde Mannanoligosakkarit ve Organik Çinkonun Bazı Elektrokardiyografik ve Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi

Nurgül ATMACA, İlkay YALÇINKAYA, Hakan ÖZTÜRK, Ebru YILDIRIM, Bahri EMRE
917 373

Öz


Bu araştırma, mannanoligosakkarit (MOS) ve organik çinkonun (Zn)  broylerlerde bazı elektrokardiyografik  ve hematolojik parametreler üzerine etkisini araştırmak amacıyla yapıldı. Toplam 60 adet, bir günlük yaşta, etlik erkek civciv (Ross-308) kullanıldı. Civcivler, biri kontrol diğer üçü deneme grubu olmak üzere 4 gruba ayrıldı. Kontrol grubuna MOS ve
organik Zn ilavesiz bazal rasyon verildi. Uygulama gruplarının bazal rasyonlarına, MOS (1 g/kg), organik Zn (80 ppm) ve MOS (1 g/kg) + organik Zn (80 ppm) katıldı. Kırk iki günlük deneme süresi sonunda, bazı elektrokardiyografik ve hematolojik parametreler belirlendi. Kontrol ile karşılaştırıldığında, MOS grubuna ait T (P-T) dalgası ve QT aralığı süreleri istatistiksel olarak daha kısa bulundu (P<0.05). Organik Zn ve MOS + Organik Zn grubu PR aralığı değerinin kontrolden yüksek olduğu (P<0.05) gözlendi. Frontal düzlemde kalbin ortalama elektriksel ekseninin MOS grubunda sola kaydığı (-35.87°) belirlendi (P<0.05). Kontrolle karşılaştırıldığında, MOS ve organik Zn grubuna ait hematokrit değerlerin düşük (P<0.05) ve organik Zn grubuna  ait  heterofil/lenfosit  (H/L) oranının ise daha yüksek (P<0.05) olduğu saptandı. Bu araştırmanın sonuçları, broyler rasyonlarına MOS ve organik çinko ilavelerinin bazı elektrokardiyografik ve hematolojik değerler üzerine önemli etkiler
yaptığını gösterdi.

Tam metin:

PDF