Kangal Köpeği Yavrularında Vücut Ağırlığı Değişimlerinin Tanımlanmasında Doğrusal Olmayan Büyüme Modellerinin Kullanılması

Ömer ÇOBAN, Ahmet YILDIZ, Nilüfer SABUNCUOĞLU, Ekrem LAÇİN, Fatih YILDIRIM
1.134 363

Öz


Özet: Bu çalışmada kangal köpeği yavrularında çeşitli büyüme eğrileri kullanılarak zamana bağlı olarak canlı ağırlık değişimlerini belirlemek amaçlanmıştır.  Bu amaçla Gompertz , Logistik, Brody ve von Bertalanffy modelleri kullanılmıştır. Uygulanan modellerden hangisinin daha uygun olup olmadığını saptamak için belirleme katsayıları (R2) ile her modele ilişkin canlı ağırlık ortalamalarının gözlenen ve tahminlenen değerleri arasındaki sapmalarının kareleri toplamından (SKT) yararlanılmıştır. Sapma kareler toplamı değerleri Gompertz, Logistik, Brody ve Von Bertalanffy modellerinde erkek köpekler için sırasıyla 0.219 , 0.254, 4.516 ) ve  0.172 olarak, dişi köpeklerde ise yine aynı sırayla ,  0.277, 0.179,  4.774  ve 0.236  olarak bulunmuştur.


Tam metin:

PDF