Bir Aile İşletmesinde Yetiştirilen Tavuklarda Saptanan Tüberküloz Olguları Üzerine Patolojik İncelemeler

Kübra Asena TERİM KAPAKİN, Yavuz Selim SAĞLAM, Serdar ALTUN
837 775

Öz


Çalışmanın materyalini Erzurum hayvan pazarından öğrenci uygulaması için temin edilen rastgele seçilmiş 22 tavuk oluşturdu. Yapılan nekropside bu hayvanların sekizinde karaciğer ve dalak yüzeyinde, değişik büyüklükte ve sayıda, gri-sarımtırak renkte, kenarlarından sınırlı, nodüler yapılar dikkati çekti. Ayrıca sözü edilen sekiz hayvanın altısında ise bu organların yanı sıra akciğer ve böbrek yüzeyinde de benzer lezyonlar fark edildi. Histopatolojik incelemede bu lezyonların tüberküloz nodüllerinden ibaret olduğu gözlendi. Ayrıca kesitlere yapılan Ziehl-Neelsen boyası sonucunda bol miktarda aside dirençli basiller dikkati çekti. Bu bulgular ışığında 22 adet tavuktan sekizinde kanatlı tüberkülozu tanısı konmuş olup, salgınlar halinde seyretmesi ve zoonoz olması nedeniyle değerlendirmeye alınmıştır.

Tam metin:

PDF