Sıçanlarda Mandibular Kondilin Histolojik Yapısı Üzerine Cinsiyetin Etkilerinin Histomorfometrik Olarak İncelenmesi

M. Aydın KETANİ, Hakan SAĞSÖZ
1.152 665

Öz


Bu çalışma sıçanlarda mandibular kondilin histolojik yapısı üzerine cinsiyetin etkilerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi. Çalışmada erişkin, sağlıklı 5 dişi ve 5 erkek olmak üzere toplam 10 adet Wistar Albino sıçan kullanıldı. Dişi ve erkek sıçanlar Ketamin HCI anestezisi altında sakrifiye edilerek, histolojik ve histomorfolojik prosedürle incelendi. Mandibular kondil kıkırdağının toplam kalınlığı erkeklerde 86,05 μm, buna karşın dişilerde ise 138,58 μm olarak ölçüldü. Kıkırdak katmanlarından proliferatif, kondrojenik ve hipertrofik bölgelerin kalınlığı erkek ve dişi sıçanlar arasında istatistiki anlamda önemli bulundu (P<0.005). Sonuç olarak, dişi sıçanların mandibular kondil kıkırdağının erkeklerden daha kalın olduğu belirlendi.

Tam metin:

PDF