Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi

247.900 170.595

 Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin hakemli bilimsel yayın organı olup, Nisan, Ekim ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 kez yayımlanır. 2006 yılında yayın hayatına başlayan Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 2011 yılı itibariyle Ulusal Hakemli dergi statüsü kazanmış olup CAB Abstract, ULAKBİM-TUBİTAK Yaşam Bilimleri, CABI full text, Google Scholar ve Türkiye Atıf Dizini'nde taranmaktadır. Derginin kısaltılmış ismi “Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg.” dir.ISSN: 2147-9615