LANGSTON HUGHES: AMERİKALI ZENCİ BİR YAZARIN GÖZÜYLE SOVYET RUSYA VE ORTA ASYA

İsmail Öğretir
625 389

Öz


Bu çalışmanın amacı Amerikalı zenci bir yazar olan Langston Hughes’ün 1932 yılında bir film çekimi maksadıyla Sovyet Rusya ve Orta Asya’ya yaptığı gezi sırasında edindiği izlenimleri otobiyografisi I Wonder as I Wander ışığında incelemektir. Çalışmanın birinci bölümü Hughes’ün içinde bulunduğu yirmi iki kişiden oluşan zenci bir grubun Amerika’daki zencilerin sorunlarını dile getiren bir film projesini gerçekleştirmek üzere Sovyetler Birliği’nin davetlisi olarak Moskova’ya gelişlerini, proje gerçekleşmeyince uğradıkları düş kırıklığını ve grubun dağılışını anlatmaktadır. İkinci bölümde ise Hughes ile birlikte küçük bir grubun Orta Asya’yı ziyaretleri, diğerlerinin birkaç şehri gezdikten sonra geri dönmeleri üzerine Hughes’ün tek başına geziyi sürdürmesi, birkaç ay boyunca kaldığı Aşkabat, Semerkant, Buhara ve Merv gibi şehirler ve çevredeki bazı yerleşim merkezlerinde tespit ettiği gelişmeler ve şairin değerlendirmeleri yer almaktadır. Sonuçta, alçak gönüllü bir kişi olan Hughes’ün Afrikalı Amerikalılarla Orta Asya insanını özellikle ‘beyaz olmayan insan’ bağlamında buluşturduğu vurgulanmaktadır. 

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1470

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.