HABİBZÂDE AHMET KEMAL’İN KAHRAMANLIK TEMALI NİNNİ ŞİİRLERİ

Ayşe Fersahoğlu Eroğlu
1.146 930

Öz


Öz                                    

1889-1966 tarihleri arasında yaşamış olan Habibzâde Ahmet Kemal, millî ve manevî değerlerle yaşamayı hayat felsefesi olarak benimsemiş, bu uğurda hiçbir fedakârlıktan kaçınmamış  ve bu idealini yeni nesillere aktarma isteğiyle  hayatını şekillendirmiştir. Onun bu çabalarının sonuçlarından biri olarak, kaleme aldığı kahramanlık temalı ninni şiirleri gösterilebilir. Ahmet kemal ninni ve ninni şiirleri yeni nesle milli mefkûreyi aktarma noktasında son derece önemli bir araç olarak görmüştür. Bu çalışmayla eski harflerden yeni harflere aktarılan  ninni şiirlerde,   onun  millî ve manevî değerler konusundaki hassasiyetini açıkça görmek mümkündür.  

Anahtar Sözcükler: Habibzâde Ahmet Kemal, ninni, ninni şiir, kahramanlık. 

Abstract

Habibzade Ahmet Kemal lived from 1889 to 1966. He lived a life sticking to national and moral values and it became his life philosophy. He wanted to convey this philosophy to the new generations. His lullaby verses are very good examples of it as he thought them to be the best tools to transfer these values to the young generations. This work of him which was written with Arabic letters originally then turned into the Latin letters signifies his sensitivity about national issues and moral values.

Key Words: Habibzâde Ahmet Kemal, lullaby, lullaby poem, heroism.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.