KÜLLİYÂT-I RECÂÎ-ZÂDE AHMED CEVDET / (Nevâdirü’l-Âsâr, Zînetü’l-Mecâlis, Dîvânçe)

Abdülkerim Abdulkadiroğlu, Mehmet Sarı
1.554 925

Öz


ÖZ
Hayatını ve eserlerini tanıttığımız Recâîzâde Ahmed Cevdet Efendi (öl. 1831) Manisa’nın Borlu Kasabası’ndandır. İlim ve sanatla uğraşan bir ailenin çocuğu olarak iyi bir eğitim almıştır. Araştırmacı ve şâir bir şahsiyettir. Samimi ve içten gelen duygularla yazılan şiirlerinde sade bir Türkçe kullanmıştır. “Nevâdiru’l-Âsâr”, “Zînetü’l-Mecâlis” ve “Dîvânçe” adlı üç eserin sahibidir. Bu eserler “Külliyat-ı Recâîzâde Ahmed Cevdet” başlığı altında toplanıp yayıma hazır hale getirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Recâîzâde Ahmed Cevdet Efendi, Nevâdiru’l-Âsâr, Zînetü’l-Mecâlis, Dîvânçe, Külliyat-ı Recâîzâde Ahmed Cevdet

 

ABSTRACT
Recâîzâde Ahmed Cevdet Efendi whom we presented his life and works is from a town of Manisa, named Borlu. He has got a very good education as a son of a family who work at arts and science. He is a researcher and poet character. He has used a simple Turkish in his poems which were written with cordial and heartfelt emotions. He has got three works named “Nevâdiru’l-Âsâr”, “Zînetü’l-Mecâlis” and “Dîvânçe. These Works gathered up under the capter “Külliyat-ı Recâîzâde Ahmed Cevdet” for publication.

Keywords: Recâîzâde Ahmed Cevdet Efendi, Nevâdiru’l-Âsâr, Zînetü’l-Mecâlis, Dîvânçe, Külliyat-ı Recâîzâde Ahmed Cevdet


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.