ÖGRENME VE UYGULAMA DİLLERİ / Learning And Practising Languages

Efrasiyab Gemalmaz
1.245 258

Öz


ÖZ
İhtiyaçlar amaçları dogurur; amaçlara ulaşmak içinse dogru ve uygun araçlar gerekir. Dil, insanın, etkin bir hayat sürdürmesinin en gerekli araçlarından biridir. Bu sebeple, insan, ana dili de dahil, edindigi her dili amaçlarına ulaşabilmekte kullanmak için edinir. Daha evrensel bir hayat sürdürmek ve geniş kitlelerle ilişkilerimizi geliştirmek istiyorsak, imkanlarımız elverdigi ölçüde, önce ufkumuzu en fazla genişletebilecek, ilgi alanımızın gerektirdigi, bir ya da birkaç ‘ögrenme dili’ edinmeli ve bu dil vy dillerle amaçlarımıza uygun iyi bir ögrenim görmeliyiz.

Anahtar Sözcükler: Öğrenme, öğrenme dili, uygulama dilleri

 

ABSTRACT
Needs bring aims; and true and proper tools are necessary to reach the aims. Language is one of the most necessary tools that human beings need to continue an efficient life. Therefore people learn languages including their mother tongues to reach their aims. If we want to maintain more universal a life and develop our relations with larger group of people, first we must acquire one or a couple of “learning languages” which will make our horrizon the broadest and are required by our interests, and we must have a through learning in those languages in accordance with our our aims.

Keywords: Learning, Learning language, Practising language


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.