EREĞLİ KÖMÜR MADENİ HAVZASINDA İLK ÜRETİM / The First Production In Ereğli Coal Mıne Basin

Ahmet Öğreten
1.343 1.048

Öz


ÖZET
Bu çalışmada, Ereğli Kömür Madeni Havzası’nda ilk üretim ele alınmıştır. Ereğli Havzası’nda bulunan kömür, bir süre uygulanan deneme üretiminden sonra yüzde yüz yerli sermaye ile yerli girişimciler tarafından kurulan bir kumpanya eliyle işletilmiştir. Ereğli Kömür Madeni Havzası’nda olduğu gibi Osmanlı’da kurulan ilk şirketlerden olma özelliğini de taşıyan bu altı ortaklı kumpanyanın 1842 yılı Kasım ayı başından 1845 yılı Kasım ayı sonuna kadar üç yılı aşkın süreyi kapsayan üretim ve yatırım faaliyetleri değerlendirilmiştir. Böylece Ereğli Kömür Madeni Havzası’nda 1848 yılından itibaren yapıldığı zannedilen kömür üretiminin daha eskilere dayandığı tespit edilmiştir. Çalışma vesile ile kısaca Osmanlıda kömür madenciliğine ve kömür madenciliği ile Osmanlı sanayisi arasındaki ilgiye de temas edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Ereğli Kömür Madeni Havzası, Ereğli Kömür Madeni Kumpanyası, kömür üretimi.

 

ABSTRACT
This study deals with the first production at Ereğli Coal Firm. The coal available on Ereğli Basin was processed by a firm established by native entrepreneurs through completely native capital after a pilot production carried out for a while. This six-partner firm is one of the first companies established not only on Ereğli Coal Basin but also at the time of The Ottoman Empire. The production and investment activities of this firm involving a period lasting from the beginning of November 1842 to the end of November 1845 which is almost more than three years are evaluated. Thus, it has been determined that the coal production on Ereğli Coal Basin which is supposed to have been carried out since 1848 goes back to previous years. The coal mining at the time of The Ottoman Empire and the relation between coal mining and the industry of The Ottoman Empire are mentioned through the study.

Keywords: Ereğli Coal Basin, Ereğli Coal Mine Company, coal mining production.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.