SİCİLL-İ AHVAL KAYITLARINA GÖRE OSMANLI DEVLETİ'NDEKİ MANİSALI MÜLKÎ AMİRLER

Cengiz Çakaloğlu
1.164 237

Öz


ÖZET
Osmanlı Devlet'inde çeşitli memuriyet görevinde bulunan
kişilerin sicil kayıtlarının düzenli olarak tutulması 1879 yılında
başladı. Bu çalışmada, Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde bulunan
Sicill-i Ahviil Defterleri esas alınarak günümüzdeki Manisa ili ve
bağlı kazalarda doğmuş mülki memurlar tanıtılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Manisa, vilayet, kaza, nahiye, tayin, maaş.

ABSTRACT
The register of the officers who have taken some position in
Ottoman Empire were regularly recorded in 1879. In this study, the
registers of births deaths and marriages (Sicill-i Ahval) in the
Ottoman Archives Prime Minister have been taken essentially, and
civil officers who were bom in Manisa and ve Manisa's towns have
been introduced.
Keywords: Manisa, province, town, district, designation,
salary.

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.