ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ'NİN DİNLER VE ETNİK GRUPLAR İLE İLGİLİ POLİTİKALARI ÜZERİNE

Daniyar Abidov, Kemal Alyılmaz
932 496

Öz


ÖZET

Özbekistan Cumhuriyeti'nde bugün (çoğu Müslüman olmak üzere) farklı dinlere ve inanışlara mensup yirmi beş milyon insan yaşamaktadır. Bu makale, esas itibarıyla Özbekistan Cumhuriyeti'nin farklı dinlere ve etnik gruplara bakış açısı hakkında bilgileri içermektedir.

ABSTRACT
Twenty fıve million people who are belong to the different religions and beliefs, however mostly muslim, liye İn todays Uzbekistan. This paper looks into the Republic of Uzbekistan's perpective of these different religions and ethnic groups.

 


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.