Dergi geçmişi

Atatürk Üniversitesi  Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiye ve Türk dünyasında Türk dili, edebiyatı, tarihi, arkeolojisi, sanatı, halk bilimi, musikisi, kültür ve uygarlığı…. ile ilgili bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak ve elde edilen bilgi, bulgu ve belgeleri bilim dünyasıyla ve kamuoyuyla paylaşmak amacıyla 11 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuştur.

        Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde kurulduğu günden bu yana pek çok toplantı (sempozyum, çalıştay, panel, konferans) düzenlenmiş; Türk dili, lehçeleri, Türk edebiyatı ve Türk tarihi ile ilgili 16 kitap yayımlanmış; süreli yayın olarak da Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi çıkartılmıştır.

        İlk sayısı 1994 yılında yayımlanan; bugüne kadar yayın hayatına başarılı bir şekilde devam eden ve yayımlanan 1000’in üzerinde makale ile Türkiye’nin sosyal bilimler alanında yüz aklarından biri olan Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi başta ULAKBİM olmak üzere Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS INDEX) ve Modern Language Association (MLA) gibi indekslerce taranmaktadır.

        Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü hem basılı olarak hem de elektronik ortamda yayımlanmaktadır.ISSN: 1300-9052