Yayın politikası

Odak ve kapsam

YAYIN İLKELERİ

          Dergiye gönderilecek makalenin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması ve başka bir derginin yayım süreci dâhilinde bulunmaması gerekmektedir.

          Dergide Türkçe (Türkiye Türkçesi, Azeri Türkçesi, Kazak Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Özbek Türkçesi ve diğerleri) makalelerin yanı sıra İngilizce makaleler de yayımlanabilir.

          Dergiye gönderilen makale, yayıma uygunluk açısından incelendikten sonra (yayıma uygun görülmeyen makaleler sürece dâhil edilmez) iki hakeme gönderilir. Hakemlerin değerlendirmeleri sonucunda iki hakem tarafından yayımlanabilir raporu alan makale, bir sonraki sayıda yayımlanır. Hakem raporlarının birisinin olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Bu durumda makalenin yayımlanıp yayımlanmamasına üçüncü hakemin raporuna göre karar verilir.

          Makaleler, hakemlere doğrudan sistem üzerinden (yazarın yüklediği dosyada değişiklik yapılmadan) yönlendirilmektedir. Makale üzerinde yazar-hakem gizliliğini sağlama adına makalenin sahibini tanımlayıcı herhangi bir bilgi olmamalıdır. Bu nedenle gerek makale içerisinde gerekse dosya adında yazar isim / isimlerine yer verilmemelidir.

          Dergiye gönderilecek makalede mutlaka Türkçe ve İngilizce özet (abstract) ile anahtar sözcükler (keywords) bulunmalıdır. Makalenin başlık sayfasında Türkçe başlık, özet, anahtar sözcükler, İngilizce başlık, abstract, keywords sırası izlenmelidir. Makalenin adı hariç makaledeki tüm başlıklardaki sözcüklerin sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır.

          Özet ve Abstract kısımları sağ ve sol taraflardan 2 cm daha içeride, 10 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

          Makale MS Word dosyası olarak hazırlanmalıdır. Makalede sayfa düzeni şu şekilde olmalıdır:

 

Metin boyutu

Dipnot boyutu

Paragraf aralığı

Paragraf girinti 

Üst kenar boşluğu

Alt kenar boşluğu

Sağ kenar boşluğu

Sol kenar boşluğu

Satır aralığı

11 punto

9 punto

6 nk

1.25 cm

3 cm

3 cm

3 cm

3 cm

1,5

 

          Makalede dipnotlar yer alacaksa tek satır aralığında, 0 nk paragraf aralığında ve 10 punto ile yazılmalıdır.

          Makalede 40 kelimeyi geçen doğrudan alıntılar sağ ve sol taraflardan 2 cm içeride ve 10 punto ile yazılmalıdır.

          Makalede Times New Roman yazı fontu kullanılmalıdır. Ancak bazı alanların gereği olarak yazım esnasında özel font kullanılmış ise bu fontlar makale ile birlikte gönderilmelidir.

          Makalelerde kullanılacak kısaltmalarda TDK Yazım Kılavuzu (2011) esas alınmalıdır.

         

         Makalede Kaynak Gösterme

         Dergimize gönderilecek makalelerde kaynak gösterme konusunda APA sistemi benimsenmiştir. Bu sebeple, gönderilecek makalelerin aşağıdaki kaynak gösterme sistemine uygun olması gerekmektedir.

          Not: Bazı disiplinlerde kaynak gösterme / atıf sisteminde dipnot usulünün kullanılması benimsendiğinden gönderilen yazılarda dipnot sistemi de kullanılabilir. Bu durumlarda yazar, makalesinde iki stilden yalnız birini tercih etmeli ve kullanmalıdır.

 

          Kitaplarda:

          Metin içinde: (Gemalmaz, 2010, s. 24)

          Eserin kaynaklarda yazımı şu şekilde olmalıdır:

          Gemalmaz, E. (2010). Türkçenin derin yapısı. Ankara: Belen Yayıncılık.

 

          Makalelerde:

          Metin içinde: (Mert, 2003, s. 25)

          Makalenin kaynaklarda yazımı şu şekilde olmalıdır:

          Mert, O. (2003). Türkçede hâl kategorisi ve öğretimi. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 21, 25-32.

 

          Tezlerde:

          Metin İçinde: (Durukan, 2011, s. 119)

          Tezin kaynaklarda yazımı şu şekilde olmalıdır:

          Durukan, E. (2011). İlköğretim 6. sınıfta bilgisayar destekli dil bilgisi öğretiminin başarı ve tutuma etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 

          Kullanılan bütün kaynaklar makalenin sonunda "Kaynaklar" adı altında verilmelidir.

 

          TABLO VE ŞEKİLLER

          Tablo numaraları ve açıklamaları tablonun üstünde

          Tablo 1: …………………

şeklinde 10 punto ile yazılmalı ve ortalanmalıdır.

 

          Tablo içi metinler 9 punto, satır aralığı tek, paragraf aralığı 0 nk olmalıdır.

          Tablo sayfaya ortalanmalıdır.

 

          Şekil numaraları ve açıklamaları şeklin altında

          Şekil 1: …………………

biçiminde 10 punto ile yazılmalı ve ortalanmalıdır.

          Şekil sayfaya ortalanmalıdır.

 

          Bu ilkelere uymayan makaleler kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktır.

          Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi gönderilen makaleleri yayımlayıp yayımlamama, gerekli gördüğü durumlarda makaleler üzerinde düzeltmeler yapma hakkına sahiptir. Gönderilen yazıların yayımlanma hakkı dergi yönetimine aittir. Dergide yayımlanmış bir yazının hukuki sorumluluğu ise yazarına aittir ve dergiyi bağlamaz. Dergide yayımlanan yazılar, dergi yönetimin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz ve başka bir yerde (matbu olarak veya internet ortamında) tekrar yayımlanamaz. Dergiye makale gönderen yazar, bu ilkeleri kabul etmiş sayılır.

 

          MAKALELERİN GÖNDERİLMESİ

          Yukarıdaki ilkelere uygun olarak hazırlanmış makaleler, MAKALE TAKİP SİSTEMİ üzerinden gönderilmelidir.

          "MAKALE TAKİP SİSTEMİ"nden makale göndermek için:

          * Makale takip sistemine üye olduktan sonra, kullanıcı adı (sisteme kaydedilen e-mail adresi) ve şifre ile sayfaya girilmelidir.

          * Açılan sayfada "makale gönder" bölümü açılarak ilgili boşluklar doldurulmalıdır.

          * Makale MS Word dosyası hâlinde sisteme yüklenmelidir.

 

          AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ

          Bu dergi, kullanıcı veya kurumların içeriği bedelsiz olarak kullanabildiği açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların tam metinlerin içeriğini okuma, yükleme, kopyalama, arama ve bağlantı yaparken yayıncı veya yazardan önceden izin almasına gerek yoktur. Açık erişim BOAI tanımına uygundur.

 

Bölüm politikaları

Makaleler

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Tanıtımlar

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş
 

Değerlendirme süreci

<!--[endif]-->

Dergimize verilen yazılar, üniversitemizin çeşitli birimlerinde ve diğer üniversitelerde görev yapıp aşağıda adları geçen değerli bilim adamlarımıza, Bilim dalına göre tetkik ettirilerek yayın kurulunun da onayı alındıktan sonra yönetim kurulu kararıyla bastırılmaktadır. Böylece dergimiz hem hakemli nitelik kazanmakta, hem de bu sayede farklı akademik birimler ve üniversiteler arasında iletişim zemini hazırlamaktadır.


 

Açık erişim politikası

Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişimin bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracaktır.

 

Dergi Yönetimi ve Hakem Kurulu

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

 

Yayımlayan / Published

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü

 

Sahibi / Owner

Yönetim Kurulu Adına

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

 

 

Yayın Yönetmeni / Editor

Prof. Dr. Osman MERT

 

 

Yayın Yönetmeni Yardımcısı

Assistant Editor

Doç. Dr. Funda KARA

 

 

Halkla İlişkiler

Public Relations

Kürşad Çağrı BOZKIRLI - İsmail ÇOBAN

 

 

 

Teknik Redaksiyon

Technical Reduction

Faruk POLATCAN - Nurullah ŞAHİN

 

Fatih CAN - Muhammet Lütfü AKYÜZ

 

 

 

Dizgi / Typesetting

İsmail ÇOBAN - Nurşat BİÇER

 

 

 

Kapak Tasarım / Cover Design

Onur ER

 

 

Yayın Kurulu / Editorial Board

 

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Tsendiín BATTULGA (Moğolistan Millî Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Ali BAYHAN (Ordu Üniversitesi)

Prof. Dr. Viktor BUTANAYEV (Hakasya Devlet Üniversitesi)

Prof. Dr. Süleyman ÇİĞDEM (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. TınçtıkbekÇOROTEGİN (Yusuf Balasagun Kırgız Millî Üniversitesi)

Prof. Dr. Muharrem DAŞDEMİR (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Ayman DOSIMBAYEVA (L. N. Gumilev Avrasya Millî Üniversitesi)

Prof. Dr. Metin EKİCİ (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ (Kırıkkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Osman GÜNDÜZ (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Yu. S. HUDYAKOV (Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü – Novosibirsk)

Prof. Dr. Kadiralı KONKOBAYEV (Manas Üniversitesi)

Prof. Dr. Osman MERT (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Takashi OSAWA (Osaka Üniversitesi)

Prof. Dr. Murat ÖZBAY (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK (Fırat Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet TEZCAN (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Dmitry VASİLYEV (Rusya Bilimler Akademisi)

Prof. Dr. Luo XIN (Pekin Üniversitesi)

Doç. Dr. Semra ALYILMAZ (Atatürk Üniversitesi)

Doç. Dr. Gülhan ATNUR (Atatürk Üniversitesi)

Doç. Dr. Hüseyin BAYDEMİR (Atatürk Üniversitesi)

Doç. Dr. Vefa GULİYEVA (Azerbaycan İlimler Akademisi) Doç. Dr. Kerim GÜNDOĞDU (Adnan Menderes Üniversitesi)

Doç. Dr. Funda KARA (Atatürk Üniversitesi)

Doç. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU (Atatürk Üniversitesi)

 

Yabancı Dil Danışmanları

Foreign Language Consultants

Prof. Dr. Metin EKİCİ

Prof. Dr. Mehmet TAKKAÇ

Yrd. Doç. Dr. Sinan DİNÇ

 


Yazışma Adresi / Correspondence

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü

25240 ERZURUM

Telefon / Telephone: + 90 442 231 13 66

elmek / e-mail: eautaed@gmail.com

Baskı / Press

Eser Ofset Saraybosna Cad. Altunalem Sitesi D Blok No.1

Tel: 0442 233 4667 Erzurum

ISSN 1300-9052

 


Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi,

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Sistemi (ULAKBİM), Akademia Sosyal Bilimler Indeksi  (ASOS INDEX) ve Modern Language Association (MLA)

tarafından indekslenmektedir.Danışma Kurulu / Board of Editorial Advisor

Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN (Gazi Üniversitesi / Emekli)

Prof. Dr. Ahmet BURAN (Fırat Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN (Trakya Üniversitesi)

Prof. Dr. Asiye Mevhibe COŞAR (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ (Kırıkkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Ceval KAYA (Ardahan Üniversitesi)

Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Efrasiyap GEMALMAZ (Atatürk Üniversitesi / Emekli)

Prof. Dr. Erol KÜRKÇÜOĞLU (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Esin DERİNSU DAYI (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK (Fırat Üniversitesi)

Prof. Dr. Fuat BOZKURT (Akdeniz Üniversitesi / Emekli)

Prof. Dr. Gülden SAĞOL YÜKSEKKAYA (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. H. Ahmet KIRKKILIÇ (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Hacı Ömer KARPUZ (Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. Haldun ÖZKAN (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Halil KOCA (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Hanifi VURAL (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Prof. Dr. Hayati DEVELİ (Yükseköğretim Kurulu)

Prof. Dr. İbrahim Ethem ATNUR (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Kadiralı KONKOBAYEV (Manas Üniversitesi)

Prof. Dr. Kâzım KÖKTEKİN (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Kemal POLAT (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Kemal YAVUZ (Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi)

Prof. Dr. Leyla KARAHAN (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM (Nevşehir Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet TEZCAN (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet TÖRENEK (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Metin EKİCİ (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Mukim SAĞIR (Erzincan Üniversitesi / Emekli)

Prof. Mustafa ARGUNŞAH (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Orhan OKAY (Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Orhan SÖYLEMEZ (Ardahan Üniversitesi)

Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA (İstanbul Üniversitesi / Emekli)

Prof. Dr. Peter ZIEME (Freie Üniversitesi)

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK (Dicle Üniversitesi)

Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU (Selçuk Üniversitesi / Emekli)

Prof. Dr. Sedat ADIGÜZEL (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Takashi OSAWA (Osaka Üniversitesi)

Prof. Dr. Vahit TÜRK (Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. Yavuz AKPINAR (Ege Üniversitesi / Emekli)

Prof. Dr. Yavuz ASLAN (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Zikri TURAN (Sakarya Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet GÖKÇİMEN (Atatürk Üniversitesi)

Doç. Dr. Fatma BÖLÜKBAŞ (İstanbul Üniversitesi)

Doç. Dr. Rıdvan CANIM (Trakya Üniversitesi)

Doç. Dr. Vefa GULİYEVA (Azerbaycan İlimler Akademisi)

 

 


ISSN: 1300-9052