Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 17, Sayı 3 (2013): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda Yeni Vergilendirme Çalışmaları ve Mali Yapıya Etkisi / New Taxation Studies and Their Influence on Fiscal Structure of Ottoman Empire in the 19th Century Öz   PDF
Nurullah Karta
 
Cilt 14, Sayı 2 (2010) 1924 Erzurum Depreminde Yurtdışından Yapılan Yardımlar / The Aids From Abroad in the Earthquake of Erzurum in 1924 Öz   PDF
Hüseyin Kalemli
 
Cilt 17, Sayı 2 (2013): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 1941-1944 Yılları Arası Yayınlanan “Yurt ve Dünya Dergisi”ndeki Köy ve Köylü Sorunları Üzerine Bir Analiz / An Analysis on the Problems of Villages and Villagers in the Journal “Yurt ve Dünya” Published between the Years 1941-1944 Öz   PDF
Zübeyde Yalçınkaya
 
Cilt 18, Sayı 3 (2014): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 2007 Türkiye ve 2008 Almanya Nordrhein Westfalen Eyaleti Gymnasium Kimya Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi / Comparative Study of 2007 Turkish and 2008 German Nordrhein Westfalen State Gymnasium Chemistry Curricula Öz   PDF
M.Diyaddin Yaşar
 
Cilt 19, Sayı 1 (2015): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 2008 Yılı Kelenderis Agora Bazilikası Kazısında Bulunan Geç Antik Çağ (M.S.3.-M.S.7. Yüzyıl) Sikkeleri / Late Antique Coins Found in the Agora-Basilica of Kelenderis in 2008 Öz   PDF
Kasım Oyarçin
 
Cilt 16, Sayı 1 (2012): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 2009 Sosyoloji Öğretim Programı Uygulamasına Yönelik Öğretmen Tutumları / Difficulties Met with, in the Praxis of the ‘2009 Sociology Curriculum’ Öz   PDF
Gürbüz Ocak, Dilek Aslan Taşçı
 
Cilt 20, Sayı 4 (2016): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 2016 Uluslararası Bakliyat Yılı Hasebiyle Türkiye’de Mercimek (Lens culinaris Medik) Yetiştiriciliği /Lentil (Lens culinaris Medik) Cultivation in Turkiye on the Occasion of International Year of Pulse 2016 Öz   PDF
Güven Şahin
 
Cilt 8, Sayı 2 (2006): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 359 AMIDA KUŞATMASINDAKI ÖRNEĞE GÖRE HUNLARDA DEFIN MERASIMI Öz   PDF
Mehmet Tezcan
 
Cilt 11, Sayı 1 (2008): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAZI COĞRAFYA KAVRAMLARINI ANLAMA DÜZEYLERİ VE KAVRAM YANILGILARI Öz   PDF
Mete Alım, Ünal Özdemir, Bayram Yılar
 
Cilt 5, Sayı 1 (2005): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İLE ERZURM’DA BULUNAN BAZI SANAYİ KURULUŞLARININ SEKTÖRLER BAZINDA KARŞILAŞTIRILMASI Öz   PDF
Evcan Uzunlar, Mehmet Aktan
 
Cilt 15, Sayı 1 (2011): Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi A Neo-Humean Analysis of Turkish Discourse Markers “ama” and “fakat” / Türkçe’deki “ama” ve “fakat” Bağlaçlarının Neo-Humean Analiz Yöntemine Göre İncelenmesi Öz   PDF
Safiye İpek Kuru Gönen
 
Cilt 17, Sayı 1 (2013): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ A Plotinian Reading of Virginia Woolf’s to the Lighthouse / Virginia Woolf’un Deniz Feneri Adlı Romanına Plotinus Felsefesi Işığında Bir Bakış Öz   PDF
Yiğit Sümbül
 
Cilt 18, Sayı 3 (2014): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ A Review of Research on the Effects of Second Life on Speaking Anxiety / Second Life’ın Konuşma Kaygısına Etkileri Üzerine Bir Alanyazın Taraması Öz   PDF
Serhat Güzel, Selami Aydın
 
Cilt 16, Sayı 2 (2012): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ A Study on Modern Jewelry Designed with Traditional Turkish Ceramics and Women’s Acceptance of This Jewelry / Geleneksel Türk Çinileriyle Tasarlanmış Modern Takılar ve Kadınların Bu Takılara Yaklaşımı Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Önder Yağmur, Funda Yeşilyurt
 
Cilt 10, Sayı 2 (2007): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi AB UYUM SÜRECİNDE KALKINMA AJANSLARI VE AB HİBE PROJELERİNİN BÖLGESEL KALKINMAYA KATKILARININ ARAŞTIRILMASI: SAMSUN, KASTAMONU VE ERZURUM NUTS II BÖLGESİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Orhan Küçük
 
Cilt 9, Sayı 1 (2007): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ABBASÎ DEVLETİNE YÖNELİK ALİ OĞULLARI VEYA ŞİÎ TEHDİDİ Öz   PDF
Cemil Hakyemez
 
Cilt 20, Sayı 3 (2016): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Abdurrahman Gazi Kimdir ? / Who Is Abdurrahman Gazi ? Öz   PDF
Osman Gürbüz
 
Cilt 9, Sayı 1 (2007): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ABSURDE ELEMENTE IN “EREIGNISSE” VON THOMAS BERNHARD Öz   PDF
Melik Bülbül
 
Cilt 21, Sayı 1 (2017): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Açık Hava Reklamlarına Yönelik Tutumu Oluşturan İnanç Faktörlerinin Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi / The Effect of Belief Factors on Purchasing Intention that Forming the Attitude towards Outdoor Advertising Öz   Tam Metin
Uğur Güllülü, Hatice Dağcı Büyük
 
Cilt 20, Sayı 3 (2016): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Adli Muhasebecilik Mesleğinin Faaliyet Alanları ve Eğitim Boyutu Açısından İncelenmesi / Analysing The Activity Area And Educational Dimension Of Forensic Accountancy Profession Öz   PDF
Serap Açık
 
Cilt 18, Sayı 3 (2014): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Adolf Muschg’un Eserlerinde Anne-Oğul İlişkisi / In the Works of Adolf Muschg Mother-Son Relationship Öz   PDF
Ahmet Uğur Nalcıoğlu
 
Cilt 14, Sayı 1 (2010): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Afrika Birliği Ülkelerinin Sosyal ve Ekonomik Göstergeleri Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi ile İncelenmesi / Investigation of Association Between Social and Economic Indicators of The African Union by Means of Canonical Correlation Analysi Öz   PDF
M. Suphi Özçomak, Ayhan Demirci
 
Cilt 18, Sayı 1 (2014): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Ağızdan Ağıza İletişimde Müşteri Tatmini ve Müşteri Sadakati ile Mağaza İmajı Boyutları: Ordu İlinde Bir Uygulama / The Customer Loyalty and Satisfaction with Store Image Dimensions in Word of Mouth Communication: In province of Ordu Öz   PDF
Salih Yıldız, Ali Tehci
 
Cilt 13, Sayı 1 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Ağrı Civarında Kişi Adları / Person Names in Ağrı Region Öz   PDF
Ahmet Aydın
 
Cilt 12, Sayı 2 (2008): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi AĞRI İLİNDE ARICILIK YAPISI VE DEĞERLENDİRME DURUMU Öz   PDF
Faruk Kaya
 
Cilt 8, Sayı 2 (2006): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi AĞRI İLİNİN SOSYO-EKONOMİK YAPISI VE YAŞAM MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI Öz   PDF
Adnan Çimen, Orhan Çınar, Faruk Kaya
 
Cilt 15, Sayı 2 (2011): Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Ağrı Kent Profi linde Sosyo-Ekonomik Boyutlarıyla Kentsel Yoksulluk / Urban Poverty with Socio-economical Dimensions for Agri City Profile Öz   PDF
Faruk Kaya
 
Cilt 7, Sayı 1 (2006): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi AĞRI VE DOĞUBAYAZIT’TA ERMENİ OLAYLARI Öz   PDF
Muammer Demirel
 
Cilt 5, Sayı 1 (2005): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi AHMED CEVDET PAŞANIN KULLANDIĞI MAHLÂSLAR VE YAYIMLANMAMIŞ BAZI ŞİİRLER Öz   PDF
Şahmurat Arık
 
Cilt 2, Sayı 1-2 (2003): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi AHMET HAMDİ TANPINAR’DA SÜREKLİLİK VE DEĞİŞİM Öz   PDF
Tuncay İmamoğlu
 
Cilt 18, Sayı 1 (2014): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Aidiyet Algısının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisinde Yöneticiye Güvenin Aracılık Rolü / The Mediation Role of Trust in Supervisor on The Relationship Between Insider Perception and Organizational Citizenship Behavior Öz   PDF
A.Asuman Akdoğan, Onur Köksal
 
Cilt 16, Sayı 2 (2012): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Aile İçi Şiddet: Bir Kamu Politikası Analizi / Domestic Violence: An Analysis of Puplic Policy Öz   PDF
Hasan Hüseyin Çalı
 
Cilt 12, Sayı 2 (2008): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi AİLE KATILIMININ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE VE 2006 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINDAKİ YERİ Öz   PDF
Ayşenur Yazar, Meryem Çelik, Mehmet Kök
 
Cilt 19, Sayı 3 (2015): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Akademik Özyeterlik Algısı, Örgütsel Güven ve Örgütsel Sinizm İlişkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi / The Investigation of the Relationships among Academic Self- Efficacy Perception, Organizational Trust and Organizational Cynicism via Struct Öz   PDF
Mustafa kesen, Bülent Akyüz
 
Cilt 17, Sayı 1 (2013): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Aktörler Kurumsal Değişime Direnir mi? Türk Emniyet Teşkilatı Örneği / Do Actors Resist to Institutional Change? The Case of Turkish National Police Öz   PDF
Oktay Koç, İrfan Demir
 
Cilt 13, Sayı 2 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Alan Ayckbourn’un How the Other Half Loves (Diğer Yarım Nasıl Sever) Oyununda Anne-Baba Davranışları / The Attitudes of the Mother and Father in Alan Ayckbourn’s How the Other Half Loves Öz   PDF
Kağan Kaya
 
Cilt 5, Sayı 1 (2005): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ALAN AYCKBOURN’UN JUST BETWEEN OURSELVES (SÖZ ARAMIZDA KALSIN) OYUNUNDA EVLİLİK VE DUYARLILIK Öz   PDF
Erdinç Parlak
 
Cilt 14, Sayı 1 (2010): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Algılanan Örgütsel Desteğin Çalışanların İş-Aile, Aile-İş Çatışması, Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Savunma Sektöründe Bir Araştırma / The Effect of Perceived Organizational Support on Work-Family Conflict, Family-Work Conflict, Org Öz   PDF
Ömer Turunç, Mazlum Çelik
 
Cilt 19, Sayı 2 (2015): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Almanca ve Türkçe Atasözleri Örneğinde Atasözleri ve Dil Ekonomisi İlişkisi / The Relationship Between Proverbs and Language Economy in the Light of German and Turkish Proverbs Öz   PDF
Leyla Coşan, İmran Karabağ
 
Cilt 20, Sayı 3 (2016): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Alternatif Turizm Çeşitlerinin Gümüşhane Turizmine Etkisi Üzerine Bir Araştırma / A Search on the Effect of the Alternative Kinds of Tourism on the Tourism of Gümüşhane Öz   PDF
Kurtuluş Merdan, Selahattin Okuroğlu
 
Cilt 20, Sayı 2 (2016): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Alternatif Turizm Kapsamında Kahramanmaraş İli Yedikuyular Bölgesi Dağ ve Kış Sporları Turizmi İçin Öneriler / Suggestions for Mountain and Winter Sports Tourisms within the Scope of Alternative Tourism Kahramanmaraş Province Yedikuyular District Öz   PDF
Abdullah Karaman, Mehmet Gül
 
Cilt 13, Sayı 1 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Alternatif Yabancı Yatırım Araçlarının İMKB İndeksi Üzerine Etkisi / The Effect of Alternative Investment Tools on ISE Öz   PDF
O. Berna İpekten, Hayati Aksu
 
Cilt 17, Sayı 2 (2013): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Alternatives in Only Drunks and Children Tell the Truth / Sadece Sarhoşlar ve Çocuklar Doğruyu Söyler’deki Alternatif Yollar Öz   PDF
Feryal Çubukçu
 
Cilt 18, Sayı 3 (2014): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Ambalajlı Dondurma Sektöründe Marka Sadakatine Etki Eden Faktörler / The Factors Effecting on Brand Loyalty in Packaged Ice Cream Industry Öz   PDF
Hatice Dağcı Büyük, Aysel Erciş, Bahar Türk
 
Cilt 15, Sayı 2 (2011): Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi An Analysis of Nature as an Actant in The Emperor Jones / İmparator Jones Adlı Oyunda Doğanın Bir Eyleyen Olarak İncelenmesi Öz   PDF
Sezgin Toska
 
Cilt 9, Sayı 1 (2007): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN INTERNET ÜZERİNDEN BİLGİ ARAMA DAVRANIŞLARI Öz   PDF
Mesut Kurulgan, Metin Argan
 
Cilt 20, Sayı 1 (2016): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Analysis of the Relation between Phonological Memory and Long Term Memory on Foreign Language Vocabulary Acquisition/Yabancı Dil Kelime Ediniminde Fonolojik Bellek ve Uzun Süreli Bellek İlişkisinin Analizi Öz   PDF
Abdullah PAMUKCU, Azamat A. AKBAROV
 
Cilt 16, Sayı 2 (2012): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Anayasa Yapımı ve Türkiye’de Anayasa Arayışları / The constitution making and the pursuits of constitution in Turkey Öz   PDF
Tevfik Gülsoy
 
Cilt 16, Sayı 3 (2012): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Anayasa Yapımı ve Türkiye’de Anayasa Arayışları / The constitution making and the pursuits of constitution in Turkey Öz   PDF
Tevfik Gülsoy
 
Cilt 3, Sayı 1 (2004): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ANLAM VE KAVRAM İLİŞKİSİ Öz   PDF
Ednan Karadüz
 
Cilt 18, Sayı 1 (2014): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Anna Seghers’in “St. Barbaralı Balıkçıların İsyanı “ Adlı Romanında Gerçekçi Yazının ve Yeni Nesnelci Akımın İzleri / The Signs of Literary Realism and New Objectivity Movement in Anna Seghers’s novel Revolt of the Fishermen of Santa Barbara Öz   PDF
Şenay Kayğın
 
Cilt 17, Sayı 2 (2013): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Anna Seghers’in “Yedinci Şafak” Adlı Romanında Tarihin Yansıması / Reflection of History in Anna Segher’s Novel The Seventh Dawn Öz   PDF
Zennube Şahin Yılmaz
 
Cilt 6, Sayı 2 (2005): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ANTHROPOMETRIC EVALUATION OF THE KINDERGARTEN CHILDREN FURNITURE IN TURKEY Öz   PDF
Önder Barlı, Erkan Aydıntan, Derya Elmalı, Reyhan Midilli
 
Cilt 20, Sayı 2 (2016): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Arşiv Belgeleri Işığında Osmanlı Devleti-Küba Siyasi İlişkileri / Political Relations of Ottoman Empire-Cuba in the Light of Archival Documents Öz   PDF
Mehmet Sait Dilek
 
Cilt 11, Sayı 1 (2008): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ARTHUR RIMBAUD’NUN ILLUMINATIONS’UNDA VE ECE AYHAN’IN BAKIŞSIZ BİR KEDİ KARA’SINDA ATEŞ DİYALEKTİĞİ Öz   PDF
Yavuz Kızılçim
 
Cilt 11, Sayı 1 (2008): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ARTHUR SCHNITZLER’İN “FRAULEIN ELSE” VE İNCİ ARAL’IN “GELİN” ADLI ÖYKÜLERİNDE KADIN PROFİLİ Öz   PDF
Melik Bülbül
 
Cilt 16, Sayı 1 (2012): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Asaf Halet Çelebi ve Heinrich Heine’nin Şiirlerinde Kan İzleği / Blood Theme in the Poetry of Asaf Halet Çelebi and Heinrich Heine Öz   PDF
Ahmet Sarı, Cemile Akyıldız Ercan
 
Cilt 5, Sayı 1 (2005): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ASPECTUAL CLASSES AND TIME ADVERBIALS IN EFL TEACHING Öz   PDF
Selma Elyıldırım
 
Cilt 6, Sayı 2 (2005): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZIRLIK SINIFLARINDA UYGULANAN DİL ÖĞRETİM PROGRAMININ AMACINA ULAŞMA DÜZEYİ Öz   PDF
Mehmet Ali Seven, Selami Sönmez
 
Cilt 16, Sayı 3 (2012): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Harcamalarının Analizi ve Erzurum Ekonomisine Katkısı / The Expenditure Analysis for the Students of Ataturk University and its Contribution to the Economy of Erzurum Öz   PDF
Gökalp N. Selçuk
 
Cilt 16, Sayı 2 (2012): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nde Geçen Sıfatların Metnin Anlamsal Yönüne Etkisi Üzerine Bir İnceleme / An Analysis on the Effect of Adjectives Which are Present in Atatürk’s Address to Turkish Youth in the Direction of the Semantics of the Text Öz   PDF
Akif Arslan, Salih Orhan
 
Cilt 8, Sayı 2 (2006): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ATATÜRK’ÜN VEFATININ BALKANLAR VE ORTADOĞU BASININDAKİ ETKİLERİNİN TÜRKİYE’DEKİ AKİSLERİ Öz   PDF
Nurcan Toksoy
 
Cilt 6, Sayı 2 (2005): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ATEŞ GAZELİ ‘Şeyh Gâlib'in Bir Gazelinin Şerhi’ Öz   PDF
Abdullah Eren
 
Cilt 6, Sayı 2 (2005): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ATTİLA İLHAN’IN İKİ ROMANINDA HALK VE HALK KÜLTÜRÜ Öz   PDF
Nesrin Feyzioğlu
 
Cilt 15, Sayı 1 (2011): Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Auf Der Schwelle Des Weltuntergangs Zeit-Und Ziwilisationskritische Ansätze Im Roman‚ Die Rättin’ Von Gunter Grass / Çöküşün Eşiğinde Kalan Dünya Günter Grass‘ın Die Raettin Adlı Romanında Çağ ve Medeniyet Eleştirisi Öz   PDF
Melik Bülbül
 
Cilt 13, Sayı 2 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Avrupa Birliği ve Türkiye’de Su Kaynaklarının Korunması Politikalarının Karşılaştırılması / Comparing the Protection of Water Resources Politics in European Union and Turkey Öz   PDF
Tuba Turan, Yalçın Kemal Bayhan
 
Cilt 17, Sayı 3 (2013): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde Türkiye’nin Seçilmiş Endeks Göstergeleri / Selected Index Indicators in the Accession of Turkey to the European Union Öz   PDF
Çiğdem Ünal
 
Cilt 11, Sayı 1 (2008): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi AVRUPA’DA TÜRKLERE KARŞI ÖNYARGILARIN TARİHSEL GELİŞİMİ VE BUNLARIN YAZINSAL YAPITLARDA YANSIMASI Öz   PDF
İrfan Atalay
 
Cilt 8, Sayı 2 (2006): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi AYN RAND’IN FELSEFESİNDE SANATIN NELİĞİ VE PSİKO-EPİSTEMİK İŞLEVİ Öz   PDF
Ahmet Beşe, Nevzat Can
 
Cilt 10, Sayı 2 (2007): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi AYN RAND’IN SİYASET FELSEFESİNDE BİREYSEL HAKLARIN MUTLAKLIĞI SORUNU Öz   PDF
Naci İspir
 
Cilt 6, Sayı 2 (2005): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi AYVALIK’TA BİR KİLİSE RESTORASYONU Öz   PDF
Hatice Uçar
 
Cilt 7, Sayı 1 (2006): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi AZERBAYCAN’DA NEVRUZ KUTLAMALARI Öz   PDF
Sedat Adıgüzel
 
Cilt 3, Sayı 1 (2004): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi BAĞNAZLIK KAVRAMI ÜZERİNE Öz   PDF
Vahdettin Başcı
 
Cilt 18, Sayı 3 (2014): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Balkanlar’dan Gelen Müslüman Göçmenlerin Malları Sorununa Genel Bir Bakış (1913-1918) / A General Outlook to the Problems of Balkan Muslim Immigrants’ Properties Öz   PDF
Firdes Temizgüney
 
Cilt 4, Sayı 2 (2004): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi BANKA HİZMETLERİ SATIN ALAN TÜKETİCİLERİ BANKA ÖZELLİK VE HİZMET DEĞİŞKENLERİNE YÖNELİK TUTUMLARINA GÖRE ALT PAZAR BÖLÜMLERİNE AYIRMA ÜZERİNE ERZURUM’DA BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Sevtap Ünal, Aysel Erciş
 
Cilt 15, Sayı 1 (2011): Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Bankacılık Sektöründe Kârlılığı Etkileyen Faktörler: Türk Bankacılık Sektörüne Yönelik Bir Uygulama / Factors Influencing the Bank Profitability: an Apllication on Turkish Banking Sector Öz   PDF
Ünal Gülhan, Evcan Uzunlar
 
Cilt 13, Sayı 2 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Bankalarda İlişkisel Bağ Stratejilerinin Müşteri Sadakatine Etkisi /The Effect of Relational Bonding Strategies on Consumer Loyalty in Banks Öz   PDF
Bünyamin Er, Ekrem Cengiz
 
Cilt 13, Sayı 1 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Bankaların Yeni Risk Düzenlemeleri Kapsamında Basel II ve Kobiler / Basel II and Smes within the New Risk Regulations of Banks Öz   PDF
Bekir Elmas, Yaşar Öz
 
Cilt 18, Sayı 1 (2014): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Bauhause Tasarım Okulu / Bauhause Design School Öz   PDF
Serap Bulat, Mustafa Bulat, Barış Aydın
 
Cilt 10, Sayı 2 (2007): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi BAYBURT SANCAĞI (1642 Tarihli Avarız Defterine Göre) Öz   PDF
Mehmet İnbaşı
 
Cilt 3, Sayı 1 (2004): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi BAZI TANRISIZ DİNLER ÖRNEKLEMESİYLE ETİK YAPTIRIM ÜZERİNE Öz   PDF
Osman Elmalı
 
Cilt 2, Sayı 1-2 (2003): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi BAZI YÖNETİCİLİK DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÖĞRETMENLERİN YÖNETİCİLERİ ALGILAMA DÜZEYİ Öz   PDF
Ridvan Küçükali
 
Cilt 21, Sayı 1 (2017): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Belgelerle Türk Kütüphanecilik Tarihi (1938-1960): Retrospektif Bir Değerlendirme (I) / History of Turkish Librarianship Based on Archival Documents (1938-1960): A Retrospective Review (I) Öz   Tam Metin
Hakan Anameriç, Fatih Rukancı
 
Cilt 21, Sayı 1 (2017): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Belgelerle Türk Kütüphanecilik Tarihi (1960-1980): Retrospektif Bir Değerlendirme (II) / History of Turkish Librarianship Based on Archival Documents (1960-1980): A Retrospective Review (II) Öz   Tam Metin
Fatih Rukancı, Hakan Anameriç
 
Cilt 11, Sayı 1 (2008): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi BELOVED: SHOWING THE DEHUMANIZING EFFECT OF SLAVERY ON SETHE Öz   PDF
Bülent Cercis Tanrıtanır, Özcan Akşak
 
Cilt 17, Sayı 1 (2013): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Benford Kanunu ve Muhasebe Verilerinde Uygulanmasına Ait Kamu Sektöründe Bir Uygulama / Benford’s Law and a Practical Implementation in Public Sector About its Application to Accounting Data Öz   PDF
Ramazan Yanık, Tuna Han Samancı
 
Cilt 7, Sayı 1 (2006): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi BERGSON’UN HAKİKAT ARAŞTIRMASINDA SANATIN FONKSİYONU Öz   PDF
Hüseyin Aydoğdu
 
Cilt 9, Sayı 1 (2007): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi BILDUNGSROMAN OLARAK F. S. FITZGERALD’IN THIS SIDE OF PARADISE ADLI ROMANI Öz   PDF
Bülent Cercis Tanrıtanır, Akın Eleman
 
Cilt 20, Sayı 1 (2016): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Bilgi Teknolojilerinin Örgüt Kültürü Üzerine Etkileri: Büyük Ölçekli İşletmelerde Bir Uygulama/The Effects of Information Technologies on Organizational Culture: An Application in Large Scale Companies Öz   PDF
Eser ERDURMAZLI
 
Cilt 13, Sayı 1 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Bilgi Temelli Örgüt Oluşturmada Yöneticilerin Kalite Liderliğine / The Role of Managers’ Proper Behaviors for the Quality Leadership in Building Knowledge-Based Öz   PDF
Atılhan Naktiyok
 
Cilt 20, Sayı 2 (2016): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İstihdam Üzerine Etkisi: Seçili Ülkeler Üzerine Bir Uygulama / The Effect of Information and Communication Technologies on Employment: An Empirical Study upon Selected Countries Öz   PDF
Faruk Mike, Mina Mahjoub Laleh
 
Cilt 17, Sayı 2 (2013): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Bilim ve Teknoloji Çağında İnsan Olma Sorumluluğu (Etik Bilinç) / Human-Being Responsibilty (Ethic Conscience) in the Era of Science and Technology Öz   PDF
Emel Koç
 
Cilt 20, Sayı 2 (2016): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Bilimin Evrene Müdahalesi Bağlamında Bilim-Evren İlişkisi / The Relationship of Science and Universe in the Context of Science’s Effects on the Universe Öz   PDF
Rıdvan Küçükali, Hasibe Akbaş
 
Cilt 16, Sayı 1 (2012): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Bilişsel Kuramların Coğrafya Eğitimi ve Öğretiminde Uygulanabilirliği / The Applicability of Cognitive Theories in Geography Teaching and Education Öz   PDF
Çiğdem Ünal
 
Cilt 13, Sayı 1 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Bingöl’de Hızlı Şehirleşmeden Kaynaklanan Çevre Sorunları / The Environmental Problems Caused by Rapid Urbanisation in Bingöl Öz   PDF
Hasbi Soylu
 
Cilt 17, Sayı 3 (2013): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Bir Eleştirel Söylem Biçembilim Uygulaması: Adalet Ağaoğlu’nun “Karanfilsiz” Adlı Hikâyesi / An Application of Critical Discourse Stylistics: Adalet Ağaoğlu’s Short Story “Karanfilsiz” Öz   PDF
Ufuk Şahin
 
Cilt 16, Sayı 3 (2012): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Bir Estetik Duyuş Analizi / An Analysis of Aesthetic Feeling Öz   PDF
Oğuzhan Sevim, Emel Hisarcıklılar, Nesrin Feyzioğlu
 
Cilt 13, Sayı 2 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Bir Göstergebilimsel Çözümleme: Daniel Defoe’nun Moll Flanders’ı / A Semiotic Analysis: Daniel Defoe’s Moll Flanders Öz   PDF
Mustafa Çakır
 
Cilt 9, Sayı 1 (2007): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi BİR MEDENİYET KURUMU OLARAK VAKIFLAR VE SOSYAL HİZMET KURUMLARI Öz   PDF
Vahdettin Başcı
 
Cilt 17, Sayı 2 (2013): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Bir Sentez Girişimi Olarak Gerçekliğin Sosyal İnşâsı / The Social Construction of Reality as an Attempt to Synthesize Öz   PDF
İbrahim Yücedağ
 
Toplam 833 ögeden 1 - 100 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


ISSN: ISSN 1304-4990