Cilt 21, Sayı 1 (2017)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir Cilt 21, Sayı 1, Mart 2017

İçindekiler

Makaleler

Künye İçindekiler
Künye Sosyal Bilimler Dergisi
The Representation of Anacoluthon in Waiting for Godot / Waiting for Godot’da Anlam Uyuşmazlığının Temsil Edilişi Tam Metin
Dilek Tüfekçi Can
İş Analizi Tabanlı KPI Sisteminin Kurumsal Öğrenmeye Etkileri: İÜ AUZEF Uygulaması / The Effects of the Work Analysis Based KPI System to Organizational Learning: Application In IU AUZEF Tam Metin
Buket Karatop, Alper Cihan, Metin Söyük
Erwartungen der Lehramtsstudenten bezüglich des studienbegleitenden Sprachunterrichts, der Studieninhalte und Lehrer-Kompetenzen / Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Dersine, Ders İçeriklerine Ve Öğretmen Becerilerine Yönelik Beklentileri Tam Metin
Recep Ragıp Başbağı
Belgelerle Türk Kütüphanecilik Tarihi (1938-1960): Retrospektif Bir Değerlendirme (I) / History of Turkish Librarianship Based on Archival Documents (1938-1960): A Retrospective Review (I) Tam Metin
Hakan Anameriç, Fatih Rukancı
Belgelerle Türk Kütüphanecilik Tarihi (1960-1980): Retrospektif Bir Değerlendirme (II) / History of Turkish Librarianship Based on Archival Documents (1960-1980): A Retrospective Review (II) Tam Metin
Fatih Rukancı, Hakan Anameriç
Lise Öğrencilerinin Küresel ve Yerel Biyolojik Çeşitlilik Kaybına Yönelik Problem Algısı / High School Students’ Problem Perception of the Loss of the Global and Local Biodiversity Tam Metin
Ahmet Bilir, Serap Özbaş
Öğretmen ve Öğrenci Velilerinin Zorunlu Öğretmen Rotasyonu Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi / Examination of the Views of Parents of Teachers and Students about Compulsory Teacher Rotation Tam Metin
Lokman Turan, Oğuzhan Sevim
Contextual Vocabulary Teaching From a Constructivist View: As Seen By the Students / Öğrencilerin Gözünden: Yapılandırmacı Bir Bakışla Bağlamsal Sözcük Öğretimi Tam Metin
Bahadır Cahit Tosun
Kâzım Karabekir'in Askeri ve Siyasi Biyografisi / The Military and Political Biography of Kâzım Karabekir Tam Metin
Gülay Sarıçoban
Metacognitive Awareness of Turkish EFL Learners on Reading Strategies / Türk İngilizce Öğrencilerinin Okuma Stratejileri üzerine Üstbilişsel Farkındalığı Tam Metin
Arif Sarıçoban, Bahram Mohammadi Behjoo
Türkiye'de Hastanelerin Bilgi Üretiminde Şehirler Düzeyinde Kıyaslaması / Comparing Knowledge Production of Hospitals at City Level in Turkey Tam Metin
Gökçen Arkalı Olcay, Melih Bulu
Profesyonel Müzik Ağitimi Alan Öğrencilerinin Benlik Saygı Düzeylerinin İncelenmesi / Research on the Levels of Music Education and Conservatory College Students’ Self Efficacy-Sufficiency Tam Metin
Serkan Otacıoğlu
Dreams/Fantasies of Science in H.P. Lovecraft’s “The Dreams in The Witch House” / H.P.Lovecraft’ın “Cadı Evindeki Düşler” Adlı Öyküsünde Bilim Üzerine Düşler/Fanteziler Tam Metin
Fatime Gül Koçsoy
Türkiye Cumhuriyeti'nde Kadın Hareketleri / The Women's Movement in the Republic of Turkey Tam Metin
Figen Kanbir
Robert Musil’in “ Grigia” Adlı Novelinde Benlik Arayışı / Identity Search in the Novella “Grigia” by Robert Musil Tam Metin
Nalan Saka
Medreselerde Geceleyenlerin Profilleri Üzerine Bir Deneme: Tokat Medreseleri Örneği (1830-1847) / An Essay on the Profiles of Those Staying Overnight At Madrasahs: A Case Study of Tokat Madrasahs (1830-1847) Tam Metin
Murat Hanilçe
Milli Elit Yetiştirme Problemimiz Üzerine İnceleme / An Analysis on Training Our National Elites Tam Metin
İsmail Çelik
Çocuklarda Sosyal Beceri Eğitimi / Social Skill Education in Children Tam Metin
Osman Samancı, Ziya Uçan
Zihinsel Yetersizliğe Sahip Öğrenciler İçin Fen Eğitimi / Science Education for Intellectual Disabled Students Tam Metin
Pelin Mete, Cüneyt Çapraz, Ali Yıldırım
Otel Oda Fiyatlarının Hedonik Model İle Analizi: Erzurum Örneği / The Analysis of Hotel Room Rates Using Hedonic Model: The Case of Erzurum Tam Metin
Cem Işık, Nilgün Bilici
Kobi’lerde Büyüme Stratejileri: Erzurum, Erzincan ve Bayburt’ta Kobi’ler Üzerinde Bir Araştırma / Growth Strategies in SMEs: A Study on SMEs of Erzurum, Erzincan and Bayburt Tam Metin
Osman Demirdöğen, Yasemin Tatlı
Açık Hava Reklamlarına Yönelik Tutumu Oluşturan İnanç Faktörlerinin Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi / The Effect of Belief Factors on Purchasing Intention that Forming the Attitude towards Outdoor Advertising Tam Metin
Uğur Güllülü, Hatice Dağcı Büyük
Yeni Teknolojiler Işığında Eğitim Aktörlerinin Yabancı Dil Öğretiminde Sanal Sınıf Algıları / Perceptions of Learners and Foreign Language Teachers on Virtual Classroom In The Light of New Technologies Tam Metin
Ebubekir Bozavlı
Manisa İlinin Eğitim Coğrafyası / The Educational Geography of Manisa Province Tam Metin
Saliha Koday, Ferdi Akbaş, Cemal Sevindi


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: ISSN 1304-4990