Cilt 12, Sayı 2 (2008)

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1304-4990

İçindekiler

Makaleler

FIRTINA DERESİ HAVZASI VE KAÇKAR DAĞLARI MİLLİ PARKI’NIN ALTERNATİF TURİZM AÇISINDAN ÖNEMİ PDF
Mehmet Zaman
AĞRI İLİNDE ARICILIK YAPISI VE DEĞERLENDİRME DURUMU PDF
Faruk Kaya
TÜRKÇEMİZDE KULLANILAN KİŞİ ADLARI PDF
Hilal Kalkandelen
LES EFFETS DES FIGURES DANS JACQUES OU LA SOUMISSION ET L’AVENIR EST DANS LES OEUFS PDF
Aydın Ertekin, İrfan Atalay
CATEGORIE DE LA PERSONNE DANS LE CHERCHEUR D’OR DE LE CLEZIO SELON LA THEORIE DE L’ENONCIATION D’EMILE BENVENISTE PDF
Kamil Civelek
ON YEDİNCİ YÜZYIL FELSEFESİNDE BİLİNÇ KAVRAMININ ANALiTİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Kutsi Kahveci
ELEKTRONĐK BELGE DÜZENLEME YAKLASIMLARI VE TÜRKİYE’DE E-DEVLET UYGULAMALARINDA ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ PDF
Hüseyin Odabaş
SİYAH KALEM MİNYATÜRLERİNDE GÜNDELİK YAŞAMIN BİR ÖĞESİ OLARAK AT TASVİRİ, 2153-(38A, 84A, 113A, 118B) NUMARALI ALBÜM PDF
Yakup Göktaş
FUKUYAMA ve HUNTINGTON’DA İSLAM PDF
İsmail Öz
CANİKLİ ALİ PASA’NIN “TEDBÎR-İ NİZÂM-I MEMLEKET” ADLI RİSÂLESİNDE REÂYÂNIN DURUMUNA DAİR TESPİT VE ÖNERİLER PDF
Songül Çolak
YÜKSEKÖĞRETİM DÜZEYİNDE SINIF ATMOSFERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ PDF
Adnan Küçükoğlu, Erdoğan Köse
ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER PDF
Mehmet Ali Seven, Ali Osman Engin
ETKİLİ EĞİTİM İÇİN ETKİLİ ÖĞRETMENLİK PDF
Mücahit Dilekman
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İLETİSİM BECERİLERİ PDF
Mücahit Dilekman, Zeynep Başçı, Fatih Bektaş
AİLE KATILIMININ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE VE 2006 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINDAKİ YERİ PDF
Ayşenur Yazar, Meryem Çelik, Mehmet Kök
İLKÖĞRETİM 6., 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE OSMANLI ALGISI PDF
Ali Yılmaz
RİZE İLİNİN NÜFUS COĞRAFYASI ÖZELLİKLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN ETMENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME PDF
Serhat Zaman, Ogün Coşkun
TÜRKİYE’DE BOSNA GÖÇMENLERİİ PDF
Muammer Demirel
TARİH ÖĞRETİMİNDE OKUMA-ANLAMANIN ÖNEMİ VE GÜDÜMLÜ OKUMA DERSİ PDF
Betül Aslan
POSTMODERNİTE VE ETNİSİTE PDF
Yaşar Özdemir, Elif Özdemir, Ufuk Aktaş
DEMOKRATİK VATANDASLIK ve TARiH EĞİTİMİ PDF
Aydın Güven
MÛRÂD-NÂME’DE YER ALAN TÜRK ATASÖZLERİ PDF
Nesrin Feyzioğlu
TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR YAZMA SEBEPLERİ VE EDİRNELİ ÖRFÎ MAHMUD AĞA DİVANI’NDAKİ ON İKİ GAZELİN YAZILMA SEBEPLERİ ÜZERİNE PDF
Lokman Turan
THE RELATIONSHIP BETWEEN STUDENTS’ PERCEIVED AUTONOMY SUPPORT AND MOTIVATIONAL PATTERNS IN ENGLISH WRITING COURSES: A SELF-DETERMINATION THEORY APPROACH PDF
Savaş Yeşilyurt
BÖLGESEL KAMU HARCAMALARI VE BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ PDF
Ömer Yılmaz, Vedat Kaya
ENFLASYONUN HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNE ETKİSi: İMKB 100 ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA PDF
Mukadder Horasan
MADDİ DEĞER TASIMAYAN MOTİVASYONEL ARAÇLAR BAĞLAMINDA KAMU VE ÖZEL SEKTÖR KARŞILASTIRMASI PDF
Önder Barlı, Üstün Özen
E-DEVLET'E ETKİ EDEN FAKTÖRLER PDF
Abdullah Naralan
KOBİLERİN GENEL SORUNLARI VE DÜŞÜNÜLEN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE ERZURUMDA BİR UYGULAMA PDF
Yusuf Ziya Ayık, Gülümser Keskin
MÜSTERİ YAŞAM BOYU DEĞERİNİN ANALİZİ: BİR SAHA ARAŞTIRMASI PDF
T. Şükrü Yapraklı, Ercan Keser
ÇEVREYE DUYARLI PAZARLAMA: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE DUYARLI PAZARLAMA UYGULAMALARI İLE İLİĐLİ TUTUM VE DAVRANISLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Hasan Ayyıldız, Kurtuluş Yılmaz Genç


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: ISSN 1304-4990