Cilt 11, Sayı 1 (2008)

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1304-4990

İçindekiler

Makaleler

GREK SANATINDA GÖRÜLEN KHİMAİRA’NIN KÖKEN ve GELİŞİMİ PDF
Akın Temür
KARAGÖL (BORÇKA-ARTVİN) PDF
İbrahim Kopar, Ramazan Sever
AVRUPA’DA TÜRKLERE KARŞI ÖNYARGILARIN TARİHSEL GELİŞİMİ VE BUNLARIN YAZINSAL YAPITLARDA YANSIMASI PDF
İrfan Atalay
TUTUKLU ÇOCUKLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ÇOCUKLARIN SUÇA YÖNELMESİNDE ETKİLİ OLAN TOPLUMSAL NEDENLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ PDF
Müjdat Avcı
OSMANLI TOPLUMUNDA KAPİTALİST-GİRİŞİMCİ SINIFIN VE İNSAN TİPİNİN OLUŞUMUNU ENGELLEYEN FAKTÖRLER PDF
Cem Doğru
ŞEHBENDERZÂDE’NİN HAYATINA DAİR YENİ BİLGİLER VE OSMANLI SULTANINA İTHAF EDİLEN TEK TÜRK ROMANI PDF
Şahmurat Arık
EDEBİ METİNLERE YANSIYAN YÖNÜYLE OSMANLI TOPLUMUNDA HEDİYELEŞME PDF
Sevda Önal
KLÂSİK TÜRK MÛSİKÎSİ EĞİTİMİ KONUSUNDA İSTANBUL PDF
Özgür Sadık Karataş
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KOPYA ÇEKMEYE DUYDUKLARI İHTİYAÇ VE KOPYA ÇEKME SEBEPLERİ PDF
Mehmet Ali Seven, Ali Osman Engin
RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALINDA ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ PDF
Özgür Dilmaç, Sehran Dilmaç
5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAZI COĞRAFYA KAVRAMLARINI ANLAMA DÜZEYLERİ VE KAVRAM YANILGILARI PDF
Mete Alım, Ünal Özdemir, Bayram Yılar
LİSE 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TARİH DERSLERİNDEKİ İLGİ ALANLARI (Erzurum Örneği) PDF
Ramazan Kaya, Muammer Demirel
EMANUEL KARASU VE II. ABDÜLHAMİD PDF
Necmettin Alkan
İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME AÇISINDAN İNCELENMESİ PDF
Ali Göçer
KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Vedat Nuri Turhan
ARTHUR SCHNITZLER’İN “FRAULEIN ELSE” VE İNCİ ARAL’IN “GELİN” ADLI ÖYKÜLERİNDE KADIN PROFİLİ PDF
Melik Bülbül
ARTHUR RIMBAUD’NUN ILLUMINATIONS’UNDA VE ECE AYHAN’IN BAKIŞSIZ BİR KEDİ KARA’SINDA ATEŞ DİYALEKTİĞİ PDF
Yavuz Kızılçim
BELOVED: SHOWING THE DEHUMANIZING EFFECT OF SLAVERY ON SETHE PDF
Bülent Cercis Tanrıtanır, Özcan Akşak
ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI’NA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ (OLTU ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN BİR UYGULAMA) PDF
Hüseyin Özer, Adem Demir
RİSK SERMAYESİ DESTEKLİ GİRİŞİMLERİN FİYATLANDIRILMASI ve FİYATLANDIRMADA KULLANILAN İSKONTO ORANI PDF
Halil İbrahim Bulut, Bünyamin Er
KÜLTÜREL FARKLILIKLAR ÇERÇEVESİNDE MUHASEBE STANDARTLARININ UYUMU PDF
Fikret Çankaya, Ertan Aydoğan
FİRMA BÜYÜKLÜĞÜNÜN HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNE ETKİSİ PDF
Mukadder Horasan
KONUTLARDAKİ DOĞAL GAZ SİSTEMİNİN TERCİH EDİLMESİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI: ERZURUM ÖRNEĞİ PDF
Erkan Oktay, Abdullah Naralan, M. Suphi Özçomak
TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ VE BİR UYGULAMA PDF
Fatih Ecer, Orhan Küçük
YÖNETİCİLERİN YÖNETSEL STRES KAYNAKLARI VE STRESE YATKINLIK DÜZEYLERİ: ERZURUM’DA BİR ARAŞTIRMA PDF
M. Dursun Kaya, Gülümser Keskin
SAYISAL TEKNOLOJİLERİN TELEVİZYON YAYINCILIĞINA SAĞLADIĞI YENİ AÇILIMLARI DEĞERLENDİRMEK PDF
Adem Yılmaz


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: ISSN 1304-4990