Cilt 10, Sayı 2 (2007)

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1304-4990

İçindekiler

Makaleler

TÜRK VE ALMAN EDEBİYATINDA BOĞMA İZLEĞİ PDF
Ahmet Sarı, Ahmet Uğur Nalcıoğlu
GÜRCİSTAN’DA BATUM-POTİ ARASINDA COĞRAFİ GÖZLEMLER PDF
Sahila Koday, Zeki Koday, Zerrin Karakuzulu
SİYASAL BİR FELSEFE OLARAK LİBERTERYENİZM PDF
Nevzat Can
DURKHEİM’DAN GIDDENS’A POZİTİVİST SOSYOLOJİ PDF
Yıldız Akpolat
BAYBURT SANCAĞI (1642 Tarihli Avarız Defterine Göre) PDF
Mehmet İnbaşı
ZEYNEL BEY VE OĞULLARININ HAKKÂRİ HÂKİMLİĞİ MÜCÂDELESİ VE İSYÂNLARI PDF
Zeki Tekin
ESKİÇAĞ’DA TRABZON LİMANI: ASKERİ VE EKONOMİK YÖNDEN GELİŞİMİ VE DOĞU-BATI İLİŞKİLERİNDEKİ ROLÜ PDF
Süleyman Çiğdem
TERSÂNE-İ ÂMİRE’DE GEMİLERİN DENİZE İNDİRİLME MERASİMİ PDF
Şakir Batmaz
ZİYA GÖKALP’IN ÖLÜMÜNÜN TÜRK KAMUOYU VE BASINDAKİ YANSIMALARI PDF
Erdal Aydoğan
MURATHAN MUNGAN’IN “AYNALI PASTANE” HİKÂYESİNE POSTMODERN BİR BAKIŞ PDF
Ahmet Özgür Güvenç
KİMLİK VE GİYDİRİLMİŞ KİMLİKLER PDF
Muhittin Aşkın
ÖĞRETİM ELEMANLARININ DERS VERDİKLERİ ÖĞRENCİLERİN ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ PDF
Halil İbrahim Kaya, Erdal Bay, A. Gökhan Yazıcı, Kenan Şebin
FELSEFE EĞİTİMİNDE SANATIN YERİ PDF
Adnan Ömerustaoğlu
KARL HENCKELL’İN “BERLINER ABENDBILD”1 VE TEVFİK FİKRET’İN “SİS”2 ADLI ŞİİRLERİNDE İMGELERLE BÜYÜK ŞEHİR SORUNSALI PDF
Melik Bülbül
IMPORTANCE OF COMMUNICATION IN LANGUAGE TEACHING PDF
Mehmet Ali Seven
TÜRKİYE’DE İLLER VE BÖLGELERİN EKONOMİK GELİŞME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİLER PDF
Alaattin Kızıltan, Ş. Mustafa Ersungur
ENFLASYON VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE İÇİN EŞ-BÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ PDF
Sevda Yapraklı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE KOBİ’LERİN HALKA AÇILMAMA NEDENLERİ ÜZERİNE AMPRİK BİR ARAŞTIRMA PDF
Turan Öndeş, M. Faruk Çatal
ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİNİN FİRMA KÂRLILIĞI ÜZERİNE ETKİSİ: İMALAT SEKTÖRÜNE YÖNELİK PANEL VERİ ANALİZİ PDF
Yaşar Öz, Bener Güngör
BÖLGESEL KALKINMADA KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERİN (KOBİ) ROLÜ PDF
M. Faruk Çatal
BOŞ ZAMAN İŞÇİLİK MALİYETLERİNİN ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE VERGİ MATRAHI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PDF
Yaşar Öz
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM KARARLARI VE BELİRLEYİCİLERİ PDF
Ahmet Kurtaran
ERZURUM ALT BÖLGESİNDEKİ KOBİ’LERİN MEVCUT DURUMLARI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ PDF
Nilgün Bilici
İŞLETMELERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YENİLİKÇİLİK: ERZURUM, ERZİNCAN VE BAYBURT’TAKİ KOBİ’LERDE BİR ARAŞTIRMA PDF
Üstün Özen, Murat Bingöl
TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİN BİLGİ EKONOMİSİ GİRDİ VE ÇIKTI DEĞİŞKENLERİ ARASINDAKİ KANONİK İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI PDF
Erkan Oktay, Sebahattin Kaynak
LİSE TÜRÜ VE LİSE MEZUNİYET BAŞARISININ, KAZANILAN FAKÜLTE İLE İLİŞKİSİNİN VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİĞİ İLE ANALİZİ PDF
Y. Ziya Ayık, Abdülkadir Özdemir, Uğur Yavuz
DÜŞÜK KALORİLİ (LIGHT) GIDA KULLANAN TÜKETİCİLERİ KULLANIM SIKLIĞINA GÖRE AYIRMA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Mustafa Kemal Yılmaz, Sevtap Ünal
ÇAĞRI MERKEZİ TÜKETİCİ PROFİLİ: BANKA ÇAĞRI MERKEZLERİ’NDE BİR UYGULAMA PDF
Nilsun Sarıyer
AB UYUM SÜRECİNDE KALKINMA AJANSLARI VE AB HİBE PROJELERİNİN BÖLGESEL KALKINMAYA KATKILARININ ARAŞTIRILMASI: SAMSUN, KASTAMONU VE ERZURUM NUTS II BÖLGESİ ÖRNEĞİ PDF
Orhan Küçük
AYN RAND’IN SİYASET FELSEFESİNDE BİREYSEL HAKLARIN MUTLAKLIĞI SORUNU PDF
Naci İspir


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: ISSN 1304-4990