Cilt 8, Sayı 2 (2006)

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1304-4990

İçindekiler

Makaleler

EİN REZEPTİONSAESTHETİSCHER ANSATZ ZUR REZIPIERUNG VON THOMAS BERNHARD PDF
Melik Bülbül
VERKÄUFLICHE EHRE: DIE FRAU ALS WARE ODER DIE „FEINE“ ART DER PROSTITUTION – ARTHUR SCHNITZLERS ERZÄHLUNG „FRÄULEIN ELSE“ PDF
Şener Bağ
TÜRK VE ALMAN TOPLUMLARINDA ADLAR VE SAHİPLERİ PDF
Fatma Öztürk Dağabakan
SÜSKİND’İN, POSTMODERN ANLATI EVRENİNDE BİR PARADİGMA OLARAK KÜLTLEŞEN ve SİNEMAYA UYARLANAN METNİ: DAS PARFUM PDF
Funda Kızıler
AĞRI İLİNİN SOSYO-EKONOMİK YAPISI VE YAŞAM MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI PDF
Adnan Çimen, Orhan Çınar, Faruk Kaya
AYN RAND’IN FELSEFESİNDE SANATIN NELİĞİ VE PSİKO-EPİSTEMİK İŞLEVİ PDF
Ahmet Beşe, Nevzat Can
359 AMIDA KUŞATMASINDAKI ÖRNEĞE GÖRE HUNLARDA DEFIN MERASIMI PDF
Mehmet Tezcan
XIX. YÜZYILDA ZARA ÜZERİNE BAZI BİLGİLER PDF
Galip Eken
XIX. YÜZYILDA TORTUM’UN NÜFUS DURUMU PDF
Yunus Özger
DOĞU KARADENİZ’İN TARİHİ COĞRAFYASI PDF
Veli Ünsal
XV. VE XVI. YÜZYILLARDA FİLİBE ŞEHRİNDE İKTİSADİ HAYAT VE MESLEK GRUPLARI PDF
Nurullah Karta
ATATÜRK’ÜN VEFATININ BALKANLAR VE ORTADOĞU BASININDAKİ ETKİLERİNİN TÜRKİYE’DEKİ AKİSLERİ PDF
Nurcan Toksoy
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞTIKLARI MEKÂNLARIN ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ PDF
Erdal Bay, M. Nur Tuğluk, Sinan Koçyiğit
EĞİTİM SÜRECİNDE ANA-BABALARIN ÇOCUKLARINA OLAN ETKİLERİ PDF
Şükrü Düzgün
FEMALE SURVIVAL IN THE CONTEMPORARY SOCIETY WITHOUT CAUSING FEMINIST POLEMIC AS REFLECTED IN PAM GEMS’ PIAF, CAMILLE, AND LOVING WOMEN PDF
Mehmet Takkaç
USE OF THEORY IN CHILD SOCIALIZATION RESEARCH PDF
Burhanettin Keskin
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENME BİÇEMLERİ İLE ÖĞRENCİ BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ PDF
Nejla Gezmiş, Arif Sarıçoban
İKİNCİ DİL OLARAK İNGİLİZCE ÖĞRENİMİNDEKİ BAŞARI DÜZEYİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ PDF
Selami Aydın
YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISINI ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER PDF
Ali Osman Engin
KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GSYİH DEĞERLERİNE GÖRE TÜRKİYE’DEKİ COĞRAFİ BÖLGELERİN VE GSYİH’YI OLUŞTURAN SEKTÖRLERİN KÜMELENMESİ PDF
Mummer Yaylalı, Erkan Oktay, Yusuf Akan
TÜRKİYE’DE BÖLGELER ARASINDA YAKINSAMA ANALİZİ PDF
Ş. Mustafa Ersungur, Özgür Polat
ENFLASYONUN FİNANSAL TABLOLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ GİDERİCİ BİR TEDBİR OLARAK ENFLASYON MUHASEBESİ VE TÜRKİYE’DEKİ YASAL DÜZENLEMELER PDF
Serap Açık
KOBİ’LERDE FİNANSAL KİRALAMADAN (LEASING) YARARLANMA DÜZEYİ: BİR UYGULAMA PDF
Suat Yıldırım, Abdülkadir Albez, Orhan Küçük
İŞPORTACILIKTA BAĞIRMANIN TÜKETİCİYE ULAŞMADAKİ İLETİŞİMSEL ROLÜ (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ) PDF
Mustafa Yağbasan, Ali Canpolat
KÂR AMACI GÜTMEYEN KURUMLARDA PAZARLAMA FAALİYETLERİ PDF
Ekrem Cengiz
TÜKETİCİLERİN DÜŞÜK KALORİLİ (LIGHT) ÜRÜNLERE YÖNELİK TUTUMLARI -ERZURUM İLİNDE PİLOT ÇALIŞMA PDF
Mustafa Kemal Yılmaz, Sevtap Ünal
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ “SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA” YÖNLÜ TURİZM PROJELERİ VE BİR DEĞERLENDİRME PDF
Abdülkadir Koşan


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: ISSN 1304-4990