Alternatif Turizm Kapsamında Kahramanmaraş İli Yedikuyular Bölgesi Dağ ve Kış Sporları Turizmi İçin Öneriler / Suggestions for Mountain and Winter Sports Tourisms within the Scope of Alternative Tourism Kahramanmaraş Province Yedikuyular District

Abdullah Karaman, Mehmet Gül
1.059 438

Öz


Öz: Turizm sektöründe dünyada son yıllarda ekonomik, sosyal, siyasi ve teknolojik
gelişmelere bağlı olarak, her geçen gün önemli değişiklikler gözlenmeye başlanmıştır.
Turizm faaliyetlerigeçmiş yıllarda genellikle yaz aylarında belli bölgelerde gerçekleşen
deniz-kum-güneş üçgeninde gelişmekteydi. Buna bağlı olarak; alışılmış turizm merkezlerinden
uzakta, doğal ortamı yaşama, kırsal kültürleri tanıma, yerel halkla ilişkiler kurma,
doğal çevre ile uyumlu tesislerde konaklama- yeme- içme hizmetlerini satın alma ve doğal
güzellikleri bozulmamış temiz bir bölgede yapılan faaliyetler olarak alternatif turizm
türleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Eko turizm, sürdürülebilir turizm, kırsal turizm, yayla
turizmi, çiftlik turizmi gibi pek çok değişik isimlerle anılan bu faaliyetin alanlarından biri
de dağ ve kış turizmidir.
Bu çalışmada, Kahramanmaraş İli Yedikuyular bölgesinin kış turizm potansiyelinin
olup olmadığı; varsa hangi kaynakların nerede, ne şekilde, nasıl değerlendirileceği ve
bunun sonucu Kahramanmaraş ekonomisinde istihdam ve gelirin ne şekilde yön değiştirebileceği
belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda bölgenin kış turizm potansiyeli
taşıdığı ve gerekli alt- üst yapı yatırımlarıyla önemli bir kış turizm destinasyonu
olacağı öngörülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Alternatif Turizm, Kış Turizmi, Kahramanmaraş İli, Yedikuyular
Kış Turizmi Bölgesi

 

Suggestions for Mountain and Winter Sports Tourisms within the Scope
of Alternative Tourism Kahramanmaraş Province Yedikuyular District
Abstract: Significant changes have been started to be observed in tourism sector all
around the world depending on economic, social, political and technological improvements.
In the past, tourism activities usually took place in summer months in certain areas where
sea- sand- sun triangle exist. Accordingly, alternative tourism activities such as living in
habitat, recognition of rural cultures, communicating with local people, accommodation
in facilities which are adaptable to natural environment, buying the food and beverage
services appeared far away from the common tourism centers. One of the fields of these 

activities called as eco-tourism, sustainable tourism, rural tourism, tableland tourism,
agro tourism is mountain and winter tourism.
In this study, whether Kahramanmaraş Province Yedikuyular region has winter
tourism potential, if so, which sources and how they will be utilized and as a result of
this, in what way employment and income will be directed in Kahramanmaraş economy
will be introduced in this study. The field research conducted in the region and carried
winter tourism potential of the region as a result of the literature and it is believed that
Kahramanmaraş will be an important winter tourism destination with the necessary
superstructure sub-investment is observed.
Keywords: Alternative Tourism, Winter Tourism, Kahramanmaraş Province,
Yedikuyular Winter Tourism Region


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.