2016 Uluslararası Bakliyat Yılı Hasebiyle Türkiye’de Mercimek (Lens culinaris Medik) Yetiştiriciliği /Lentil (Lens culinaris Medik) Cultivation in Turkiye on the Occasion of International Year of Pulse 2016

Güven Şahin
1.807 250

Öz


Türkiye’nin de öncülük ettiği baklagillere dikkat çekmek ve yararları konusunda farkındalık yaratma adına 2016 yılı Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından “Uluslararası Bakliyat Yılı” ilan edilmiştir. Söz konusu karardan hareketle bu çalışmada mercimek, Ziraat Coğrafyası kapsamında türlü yönleriyle ele alınmış bunun sonucunda da faaliyetle ilgili yapılması gerekenler hakkında önerilerde bulunulmuştur. Türkiye’nin mercimeğin gen merkezi içinde yer alması, aynı şekilde ilk olarak kültüre alındığı sahalardan biri olması tarım tarihi açısından dikkat çekicidir. Türk zirai hayatında önemli değişimlerin yaşandığı bir ürün olan mercimek, ticari ve kültür hayatında da özel ve de önemli bir yere sahiptir. Uzun yıllar dünya mercimek üretiminde ilk sırada yer alan Türkiye, aynı zamanda bu ürünün uluslararası ticaretini de belirleyen bir konumdayken zamanla bu üstünlüğünü yitirmiştir. 2014’e gelindiğinde Türkiye’de baklagil ekim alanlarının % 33 gibi önemli bir kısmı mercimeğe ayrılmasına karşın, ülkemiz mercimek üretiminde dünya genelinde 4. sırada yer almıştır.

Anahtar Kelimler: Mercimek, Lens culinaris Medik., Baklagil, Ziraat Coğrafyası, Türkiye, 2016 Uluslararası Bakliyat Yılı.

Abstract: The year of 2016 has been declared as “International Pulse Year” by Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in order to point out the legume family which also Turkey  pioneered the cultivation and so as to raise awareness on the subject of the benefits of  leguminosae. In this study, with reference to the given decision, the lentil has been discussed  for its various sides in the scope of Agricultural Geography and consequently it has been made suggestions about what to do for the activity. In terms of agricultural history it is noteworthy because of the fact that Turkey is located in the gene center of lentil and also for the resason of that Turkey is one of the first cultured field. Lentil as such a product of significant changes in Turkish agricultural life has a special and important place in commercial and cultural life of Turkey. While Turkey has taken place on the top at the world lentil production for many years and at the same time has had determining also the international trade of this product, it has lost its supremacy at the time. By 2014 despite the fact that as the 33 % a significant portion of legume cultivation areas in Turkey has been set apart, the country was ranked at lentil production 4th in the World.

Keywords: Lentil, Lens culinaris Medik., Pulse, Agricultural Geography, Türkiye, 2016 International Year of Pulses.

Makale Geliş Tarihi: 28.07.2016

Makale Kabul Tarihi: 23.12.2016

 


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.