Analysis of the Relation between Phonological Memory and Long Term Memory on Foreign Language Vocabulary Acquisition/Yabancı Dil Kelime Ediniminde Fonolojik Bellek ve Uzun Süreli Bellek İlişkisinin Analizi

Abdullah PAMUKCU, Azamat A. AKBAROV
1.239 251

Öz


Learning is not only an innate skill that comes naturally. It is also an
acquired ability which is influenced culturally by environment. Language learning is one
of the most impressive compositions for personal human development and socialization.
The influential aspect of language learning theories is cognitive learning theory that
underlines humans' language learning.
Vocabulary acquisition is the sub- field of cognitive linguistics that has been the major
concept for researchers. Vocabulary acquisition has been studied with phonological
memory which plays an important role in L1 and L2 learning. The present study analyzed
supplemented vocabulary acquisition with 149 students, who have been learning two
languages, apart from their first language. The researchers attempt to find out effect of
the phonological memory and long term memory on the learning of second language
vocabulary acquisition. This study with one hundred forty nine (99-Bosnian, 24-English
and 26-Turkish) adolescent investigated the effects of phonological memory and long
term memory on L2 vocabulary acquisition at the International School of Sarajevo.
This paper analyzed the effects of the phonological memory and long term memory
underlying foreign vocabulary acquisition in adolescents by testing the influence of
supplemented vocabulary knowledge.
Keyword: memory, cognitive, adolescent

Öğrenme sadece doğal olarak edinilen bir beceri değil aynı zamanda çevreden
kültürel olarak etkilenen edinilmiş bir yetenektir. Dil öğrenimi, insanın kişisel gelişimi
ve sosyalleşmesi için en etkileyici kompozisyonlardan biridir. İnsanlarda dil öğreniminin
altını çizen kuramların önemlilerinden biri bilişsel öğrenme kuramıdır.
Kelime edinme, araştırmacılar için önemli bir kavram olan bilişsel dilbilim alanının
alt dalıdır. Kelime edinimi, birinci ile ikinci dil öğreniminde büyük rol oynayan fonolojik
bellek ile beraber araştırılmıştır. Bu çalışmada, iki yabancı dil öğrenen 149 öğrenci
üzerinde kendi ana dillerinin yanında desteklenen ikinci dilin, kelime edinimi üzerindeki 

etkisi incelenmeye çalışıldı. Ana dil ve yabancı dildeki kelime bilgisiyle uzun süreli bellek
arasında karşılıklı sağlam bir ilişki olduğu ölçülmüştür. Araştırmacılar, fonolojik bellek
ve uzun süreli belleğin ikinci dilde kelime edinimi üzerindeki etkilerini bulmayı amaçlamışlardır.
Bu çalışmada Sarajevo uluslararası okulunda yabancı dil olarak iki dil öğrenen
149 (24 İngilizce, 99-Boşnakça ve 26-Türkce) ergenin uzun süreli hafıza becerileri ve
yeteneklerinin yabancı kelime edinimi üzerindeki etkileri araştırıldı. Ergenlerde fonolojik
bellek ve uzun süreli belleğin, tercüme ve resimle desteklenen yabancı kelime edinimine
etkileri test edilerek analiz edildi.
Bu makale desteklenen kelime bilgisini test ederek fonolojik bellek ve uzun süreli belleğin
ergenlerde yabancı dilde kelime edinimine etkilerini inceledi.
Anahtar Kelimeler: bellek, bilişsel, ergen


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.