Anna Seghers’in “Yedinci Şafak” Adlı Romanında Tarihin Yansıması / Reflection of History in Anna Segher’s Novel The Seventh Dawn

Zennube Şahin Yılmaz
2.590 452

Öz


Öz: Anna Seghers’in Almanya’nın tarihsel sürecini ele alan Yedinci Şafak romanındayaşanılanlar yazarın perspektifinden yola çıkılarak anlatılmıştır. Almanya’nın sosyal,politik ve ekonomik koşulları, figürler ve onların yaşadıklarıyla verilmiştir. Tarihselolayların bıraktığı izlerle karşılaşmamak ve o izleri göz ardı ederek yaşamaya çalışmakneredeyse imkânsızdır.

Abstract: The events in Anna Segher’s novel The 7th Dawn, which is about Germany’shistorical process, are narrated from the writer’s perspective. Germany’s social, politicaland economic conditions are given through figures and their experiences. It is impossiblenot to encounter traces of historical events and to attempt to live disregarding thesetraces.In this article, departing from the traces that National Socialism has left on the societyand people is portrayed.

Anahtar Kelimeler: Anna Seghers, Yedinci Şafak, Nasyonal sosyalizm, Hitler.

Keywords: Anna Seghers, The Seventh Dawn, National Socialism, Hitler.

Anahtar kelimeler


Anna Seghers, Yedinci Şafak, Nasyonal sosyalizm, Hitler.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Seghers, A. (1976). Yedinci Şafak. (Çev. Ahmet Cemal-Hale Kuntay). İstanbul: Değer Yayınları.

Bideau, B., Karninski, N. (2005). Der Entstehungskontext, der Einfluss anderer Autoren und die Verwendung moderner Stilmittel in Anna Seghers’ Roman Transit, Deutschland: Grin Verlag.

Karlos, B. (2006). Wechselnde Relevanzen-zur Rezeption der Exilromane von Anna Seghers. Norderstedt: Grin Verlag.

Zschachner, E. (2003). Das Deutschlandbild in Anna Seghers ‘Das siebte Kreuz’. Norderstedt: Grin Verlag.

Schmidt, H. J., Tallafuss, P. (2005). Totalitarismus und Literatur. Göttingen: Hubert & Co.

Hildebrandt, K. M. (2004). Untersuchungen über ‘Das siebte Kreuz’ von Anna Seghers und über Christa Wolfs Roman ‘Kassandra’, im Vergleich mir Georg Lukacs’ Theorien vom ‘sozialistischen Realismus’. Norderstedt: Grin Verlag.

Vilar, L. (2004). Die Kritik des realen DDR- Sozialismus im Werk Anna Seghers: ‘Die Entscheidung’ und ‘Das Vertrauen’. Würzburg: Verlag Könighausen.

Christmann, S. (1990). Auf der Suche nach dem verhinderten Subjekt, DDR Prosa über Faschismus im Lichte der Frankfurter Schule. Würzburg: Könighausen Verlag.

Wimmer, S. (2005). Zu: Anna Seghers – Das siebte Kreuz. Norderstedt: Grin Verlag.

Bock, S. (1970). Über Kunstwerk und Wirklichkeit. Berlin: Akademie.

Göğebakan, T. (2004). Tarihsel Roman Üzerine. Ankara: Akçağ Yayınları.

Neumayer, P. (2011). Heilen mit Zahlen- von der Zahlenmystik bis zum spirituellen Codessystem – mit grossen Praxisteil. Staffelsee: Mankau Verlag.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.