Anayasa Yapımı ve Türkiye’de Anayasa Arayışları / The constitution making and the pursuits of constitution in Turkey

Tevfik Gülsoy
1.788 471

Öz


Öz: Bu çalışmada anayasa yapım süreci, Türkiye’de anayasa arayışları ve anayasaldüzene hakim temel ilkeler üzerinde durulmuş, TBMM’de yürütülen “Yeni Anayasa” çalışmalarınınakamete uğraması halinde, anayasal yenilenme taleplerinin nasıl karşılanmasıgerektiği yönünde önerilerde bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler: Anayasa, anayasa yapımı, Türkiye’de anayasa arayışları.
Abstract: In this study, the process of constitution making, the pursuits of constitutionin Turkey and the basic principles of constitutional orders are examined, If the efforts of“A New Constitution,” carried out by Parliament, will not be completed, the suggestionsof how to meet the demands on the constitutional renewal have been presented in thisstudy.Keywords: Constitution, constitution making, the pursuits of constitution in Turkey

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.