Asaf Halet Çelebi ve Heinrich Heine’nin Şiirlerinde Kan İzleği / Blood Theme in the Poetry of Asaf Halet Çelebi and Heinrich Heine

Ahmet Sarı, Cemile Akyıldız Ercan
1.998 1.093

Öz


Özet: Çalışmamızda modern Türk Şiiri’nin önemli temsilcilerinden Asaf Halet
Çelebi’nin ve Alman şairi Heinrich Heine’nin şiirlerinde kan izleği ele alınmıştır. Mistik
bir şiir dünyasına sahip Asaf Halet Çelebi’nin şiirlerinde kanın yeri nedir, hangi bağlamda
ele alınmıştır? “Heine’nin duru ve naif romantik dilinde kan izleği hangi bağlamda
ele alınır?” tarzında soruları cevaplamak amacıyla çalışmamızı gerçekleştirdik. Çalışmamız
aynı zamanda iki duru, naif şiir diline sahip Türk ve Alman şairin, şiddetin timsali
olan kan izleğini şiirlerinde nasıl kullandıklarını araştırmayı da amaç edinmektedir. Bir
tematik izlek araştırmasını hedefleyen çalışmamız, Asaf Halet Çelebi’nin tek kitapta toplanan
“Bütün Şiirleri” ve Heinrich Heine’nin Türkçede de yayınlanan “Şarkılar Kitabı”
(Buch der Lieder) adlı kitapları esas alınmıştır.
Anahtar Sözcük: Asaf Halet Çelebi, Heinrich Heine, Türk, Alman, kan, şiir.
Blood Theme in the Poetry of Asaf Halet Çelebi and Heinrich Heine
Abstract: This study aims to show the blood theme in the poetry of Heinrich Heine and
Asaf Halet Çelebi. The Works of Heinrich Heine, one of the most important German poets
of the “Romantic”, are compared to Asaf Halet Çelebis works, who is one of the most
important representativeve of modern turkish poetry. Both poets use a mystical world
within their works, whrere the blood theme plays an important role. Truth textimmanent
aproach simularities and differences will be shown on the example of Heinees “Buch der
Lieder” (Books of Songs) and Asaf Halet Çelebis “Bütün Şiirleri” (Collected Poems).
Keyword: Asaf Halet Çelebi, Heinrich Heine, Turkish, German, poetry, blood,

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.