A Neo-Humean Analysis of Turkish Discourse Markers “ama” and “fakat” / Türkçe’deki “ama” ve “fakat” Bağlaçlarının Neo-Humean Analiz Yöntemine Göre İncelenmesi

Safiye İpek Kuru Gönen
2.026 1.001

Öz


Abstract: Discourse markers are important elements that build up relations betweenevents and speech acts as well as between words and sentences. Recent years have witnesseda growing interest in the analysis of how various discourse markers function and how theycontribute to discourse. However, studies on Turkish discourse markers "ama" and "fakat" arerare and how these discourse markers contributes to different relations in discourse is an issueopen to investigation. Although there are a few number of studies focusing on the coherencerelations of "ama and "fakat" according to various discourse relation classifications there isno previous research on the Neo-Humean analysis of these discourse markers. Moreover, thecontribution of these markers to the discourse according to their position in the sentence isnot analyzed previously. The aim of this study is to fill this gap by investigating how discoursemarkers "ama" and "fakat" contribute to coherence relations in different text genres whenanalyzed from a Neo-Humean perspective and to find out how discourse markers "ama" and"fakat" contribute to coherence relations when they are used in sentence initial, sentencemiddle and sentence final positions from a Neo-Humean perspective. The results of the studyprovide valuable insights into understanding what kind of coherence relations these markerscontribute to in written discourse.Key Words: Discourse markers, Coherence relations, Neo-Humean analysis, Text-basedanalysis of discourse markers
Özet: Bağlaçlar, kelimeler ve cümleler ararsında olduğu kadar olaylar ve konuşma eylemleriarasında da ilişkileri inşa eden önemli öğelerdir. Son yıllarda, çeşitli bağlaçların işlevlerive söylem açısından katkıları üzerine giderek artan bir ilgi olduğu dikkat çekmektedir. Ancak,Türkçe'deki "ama" ve "fakat" bağlaçları üzerine yapılan çalışmalar oldukça az ve bu bağlaçlarınsöylem içerisindeki farklı ilişkilere katkısı da araştırmaya açık bir çalışma alanı oluşturmaktadır.Çeşitli söylem ilişkileri sınıflandırmalarına göre "ama" ve "fakat" bağlaçlarınınsöylem içi tutarlık ilişkilerine odaklanan az sayıda çalışma olsa da bu bağlaçların Neo-Humeananaliz yöntemine göre incelenmesi üzerine bir çalışma bulunmamaktadır. Ayrıca, bu bağlaçlarıncümle içindeki pozisyonuna göre söyleme ne kattığı daha önce üzerinde çalışılmamışbir konudur. Bu çalışmanın amacı, Neo-Humean bakış açısından incelendiğinde "ama" ve"fakat" bağlaçlarının farklı metin türleri içerisindeki tutarlık ilişkilerine katkısını araştırmakve bu bağlaçların cümle başı, cümle ortası ve cümle sonu kullanıldığında söylem içi tutarlığakatkısını yine Neo-Humean bakış açısına göre inceleyerek alanda bu tarz çalışmalara olanboşluğu doldurmaktır. Çalışmanın sonuçları bu bağlaçların yazılı söyleme tutarlık ilişkileriaçısından neler kattığınının anlaşılmasına ışık tutmaktadır.Anahtar Kelimeler: Bağlaçlar, Tutarlık ilişkileri, Neo-Humean analiz yöntemi, Metne dayalıbağlaç analizi

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.