Auf Der Schwelle Des Weltuntergangs Zeit-Und Ziwilisationskritische Ansätze Im Roman‚ Die Rättin’ Von Gunter Grass / Çöküşün Eşiğinde Kalan Dünya Günter Grass‘ın Die Raettin Adlı Romanında Çağ ve Medeniyet Eleştirisi

Melik Bülbül
1.606 635

Öz


Abstract: Günter Grass is known for his writings as they generate great effectsamong contemporary authors. This characteristic of him becomes clearer because of hissensitivity to time and human being. In his work of Die Rättin, luxurious life style, a timeproblem of importance was felt since Rousseaus which is caused by individual, social andeconomic satisfaction, were examined in details. This is a sign of mankind-tragic eventsin front of decadence and impoverishment. In this work, Grass examined the dilemmaleading to an inexistence that technologic and industrial countries are facing in a criticalway in the lights of historical motifs. In this work, Grass Die Rättin is analyzed by meansof sociocultural and historical approaches to find some answers.Key Words: decadence, literature, age- criticism, industrialized communities.
Özet: Günter Grass, çağdaş yazarlar arasında yazılarıyla büyük yankı uyandıran yanıylabilinmektedir. Onun bu özelliği, çağa ve çağ insanına yönelik duyarlılığı ile daha dabelirginleşir. Rousseau’dan günümüze dek önemini hissettiren ve bir çağ sorunu halinegelen, gelişmiş toplumların içinde bulunduğu sosyal, bireysel ve buna bağlı ekonomikdoygunluğun yol açtığı lüks yaşam sendromu tüm ayrıntılarıyla ele alınmıştır Grass’ınDie Rättin adlı yapıtında. Çürümenin ve yokoluşun eşiğinde bulunan bir insanlık dramınınfotoğrafıdır bu yapıt. Grass, bu geç dönem yapıtıyla kültür krizi içinde yer alan,insanlığı yokoluşa sürükleyen teknolojik ve endüsri toplumlarının içine düştüğü çıkmazıtarihsel motifler eşliğinde eleştirel bir gözle okuruna ulaştırmaktadır. Bu çalışmada,Garss’ın Die Rättin adlı yapıtına sosyo-kültürel ve tarihsel yaklaşımlarla kimi çözümlemelergetirilmeye çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler: Çöküş, yazın, çağ eleştirisi, endüstri toplumları.

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.