Öğretim Elemanlarının Akademik Kalite Özelliklerinin Değerlendirilmesi: Kafkas Üniversitesi İİBF Örneği / The Evaluation of Academic Quality Expectation of the University Teachers: The Case of Kafkas University Faculty of Economics and Administrative Scie

Bora Açan, Reha Saydan
4.769 1.247

Öz


Özet: Buçalışmanın amacı, üniversitelerde kalite kavramının anlaşılması ve geliştirilmesi
yönündeki çabalara katkı sağlamaktır. Bu amaçla Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin öğretim elemanlarına yönelik akademik kalite beklentileri belirlenmeye çalışılmıştır. 700 öğrenci ile gerçekleştirilen bu çalışmada öğrencilerin
memnuniyet seviyeleri, öğretim elamanlarından beklenilen kalite unsurları ve bu unsurların önem dereceleri belirlenmeye çalışılmıştır.
Çalışmada öğretim elemanlarının akademik kalite boyutlarını açıklayan ve 28 adet ifadeyi içeren yedi boyutlu bir yapı oluşmuştur. Çalışmanın diğer bir sonucu, öğrencilerin bazı özelliklerine göre, öğretim elemanı akademik kalite boyutlarına önem verme seviyesinde
farklılıklar görüldüğüdür.

Anahtar Kelimeler: Hizmet kalitesi, Yükseköğretim, Müşteri Memnuniyeti

 

Abstract: The purpose of this study to contribute in efforts made to understand and improve the quality concept in universities. For this aim, it is tried to determine academic quality expectations towards university teacher of students of Kafkas University, Faculty of Economics and Administrative Sciences. Conducted with 700 students, in this study the satisfaction levels of students, quality elements expected from university teacher and the significance degrees of these elements are tried to be determined.
For the study, a structure with seven dimensions is built which explains academic quality dimensions of university teacher and involves 28 statements. Another result of the study is the observation of differences in the levels of emphasis placed by .university teacheron academic quality dimensions according to several particulars of students.

Key Words: Service Quality, Higher Education, Consumer Satisfaction


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.