Alternatif Yabancı Yatırım Araçlarının İMKB İndeksi Üzerine Etkisi / The Effect of Alternative Investment Tools on ISE

O. Berna İpekten, Hayati Aksu
1.776 979

Öz


Özet

Bilindiği gibi hisse senedi fiyatları sadece firmanın, sektörün ve ekonominin içinde bulunduğu koşullardan değil, aynı zamanda sosyal ve siyasal koşullardan da etkilenmektedir. Çok bilinmeyenli bir denklem niteliğindeki hisse senedi fiyatları ve bunu etkileyen unsurların karmaşıklığı, günümüzde finansal serbestleşme ve paranın sadece milli sınırlar içinde değil, uluslararası finansal pazarlarda da rahatça dolaşabilmesi, İMKB indeksinin sadece iç ekonomik, sosyal ve siyasal şartlardan değil, ona alternatif oluşturacak dış piyasalardaki şartlardan da etkilenebileceği gerçeğini ortaya koymaktadır. Bahsedilen bu koşulların her biri ayrı bir inceleme konusu olabilecek önemdedir. Bu çalışmanın amacı, İMKB indeksini etkileyebilecek yabancı hisse senedi piyasaları, döviz, faiz ve altın fiyatlarının kısa ve uzun dönemli etkisinin sınır testi yaklaşımı ile belirlenmesidir.

Anahtar Kelimeler: İMKB 100 İndeksi, Finansal yatırım araçları, Sınır testi.

Abstract

As known, stock prices are affected not only by the circumstances of the firm, sector and economy but also by the social and political conditions. Stocak prices as multi unknown equation and the complexity of the elements affecting it have enabled financial liberalization and the circulation of money not only in the national borders but also in the international financial markets and this indicates the reality that ISE index may be affected not only by the social and political conditions but also by the alternative foreign markets. Each of these terms mentioned is as important as to be an issue of a seperate study. The aim of this study is to determine both short and long term effect of the prices of foreign stocak market, foreign exchange, interest and gold that could effect ISE index by bound test approach.

Key Words: ISE 100 Index, Financial investment alternatives, Bound Test.

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.