ELEKTRONĐK BELGE DÜZENLEME YAKLASIMLARI VE TÜRKİYE’DE E-DEVLET UYGULAMALARINDA ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ

Hüseyin Odabaş
1.435 1.266

Öz


Günümüzde özel ve kamu sektörlerinde geçmise oranla çok daha fazla
elektronik belge üretimi yapılmaktadır. Elektronik belge üretim miktarının hızlı
biçimde artmasıyla birlikte bu belgelerin kuramsal altyapısı olan bazı belge
düzenleme yaklasımları ile kontrol altına alınması zorunluluk haline gelmistir.
Aynı zamanda elektronik belgeler uluslar arası geçerliliğe sahip bazı standartlara
uygun olarak yönetilmelidir. Bu çalısmada enformasyon-bilgi yönetimi ve belge
yönetimi yaklasımları değerlendirildikten sonra, Türkiye’de elektronik tabanlı
bilgi ve belge düzenleme ve isleme konularında sürdürülen projeler hakkında
bilgiler verilmektedir. Çalısma, bilgi ve belge sistemi olustururken göz önünde
bulundurulması gereken ilkeler ve önerilerle son bulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Belge yönetimi, enformasyon ve bilgi yönetimi, e devlet
modeli, belge sistemleri

 

Abstract : Today there is much more electronic records production in private
organizations and government institutions in comparison with past. Increasing
number of electronic records production leads to an obligation to control records
with some arrangement approaches having theoretical base. At the same time,
electronic records must be managed according to standards having international
accreditation. In this study, after examining information-knowledge management
and records management; some information about projects in information and
records arrangement and processing with electronic base in Turkey are given.
Study is concluded with principles and suggestions related to information and
records system design.

Key Words: Records management, information and knowledge
management, e-government model, records systems


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.