AĞRI İLİNDE ARICILIK YAPISI VE DEĞERLENDİRME DURUMU

Faruk Kaya
1.925 1.282

Öz


Ağrı’da halen nüfusun yüzde 46.8’i kırsal kesimde yasamakta ve tarımda
küçük aile isletmeleri çoğunluğu olusturmaktadır. Köylerden kentlere göçe
rağmen, çiftçi ailesi basına düsen tarıma elverisli arazi büyüklüğü sürekli azalma
göstermektedir. Arazi büyüklüğü ve fazla sermaye gerektirmeden
uygulanabilecek, bos zamanların da değerlendirilebileceği arıcılık, çiftçinin
doğduğu yerde doymasını da sağlayacak bir faaliyet koludur. Bu nedenle arıcılık;
gerek coğrafi konumu, arazi yapısı, iklimi ve bitki örtüsü, gerekse insanımızın
sosyoekonomik yapısı itibariyle, Ağrı ilindeki tarım ekonomisini destekleyecek en
uygun tarımsal faaliyet kollarından biridir. Ne var ki uygun sartlara sahip
olmasına rağmen, yörenin arıcılık açısından çok fazla bir gelisme gösterdiği
söylenemez.
Ağrı’da arıcılıkla uğrasan çok az yerli arıcı bulunmaktadır. Đlin arıcılık
bakımından zengin potansiyeli, daha çok gezgin arıcılar tarafından
değerlendirilmektedir. Nitekim ildeki arıcılık faaliyetlerinin yaklasık % 8’i yerli
arıcılar tarafından yapılırken % 92 gibi büyük bir bölümü gezginci arıcılar
tarafından yapılmaktadır. Ağrı’da arıcılık aile ekonomisi düzeyinde olup, diğer
ekonomik faaliyetleri destekleyici nitelikte olmaktan öteye gidememistir.

Anahtar Kelimeler : Ağrı, arıcılık

 

Abstract : In Ağrı 46, 8 percent of the population live in rural parts of the city
and small family enterprises on farms form constitute the majority. Despite the
migrations from villages to city centers cultivable land rate per capita decreases
constantly. Apiculture is a field of activity, that makes the farmer satisfied and
employs his spare time, does not need much capital and land magnitude. On this
account apiculture is a one of the best agricultural activity in Ağrı economic
structure of our man. However although it has the proper conditions we can not
say that the region goes forward in the field of apiculture.
There are few local apiarists engaged in apiculture. The rich potential in terms of
apiculture is mostly utilized by mobile apiarists. While the 8 percent of apiculture
activities in the province is carried on by local apiarists, 92 percent is carried on
by mobile apiarists. In Ağrı apiculture is on a family economy scale and has gone
further except supporting other economic activities.

Key Words : Ağrı, utilization


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.