BELOVED: SHOWING THE DEHUMANIZING EFFECT OF SLAVERY ON SETHE

Bülent Cercis Tanrıtanır, Özcan Akşak
2.835 868

Öz


Black literature in the United States portrays experience and history of
African Americans. In Beloved Morrison shows the physical and psychological
effects slavery has on an African American women.
In Beloved Morrison takes a real life event from African American history and
gives special importance to the horrors and tortures of slavery to remind the
reader about the past.
Beloved is based on a real life story of the slave Margaret Garner. On Jan. 28,
1856, Garner killed her two-year old daughter and attempted to kill her other two
children just because she didn’t want her children to be send to the plantation
where they worked.
Morrison thinks that the horrible issues related to slavery are avoided and
forgotten in the traditional slave narratives; therefore, Morrison wants to
emphasize the painful and forgotten aspects of slavery. Morrison’s novels force
its reader to recognize the existence and conditions of slavery in a nation that
would prefer to forget that such a crime was ever committed. This paper intents to
show that Morrison focuses on the brutal and dehumanizing aspects of slavery in
order to effect the reader and the community in such a way that slave history
should not be forgotten.

Key Words : Black literature, Morrison, slavery, Beloved

 

Özet : Amerikadaki zenci edebiyatı, Afrika kökenli Amerikalıların deneyimlerini
ve tarihlerini göz önüne serer. Morrison, Beloved romanında köleliğin Afrika
kökenli amerikalı bir kadının üzerindeki fiziksel ve psikolojik etkilerini gözler
önüne serer.
Morrison, Beloved romanında Afrika kökenli amerikalıların tarihinden gerçek bir
yaşam öyküsü alır ve geçmişdeki köleliğin acılarını ve işkenceleri anlatılmaya
özel bir önem verir. Beloved, Margaret Garner adlı bir kölenin gerçek yaşam
öyküsüne dayanır. 28 Ocak 1856’ de Garner iki yaşındaki kızını öldürür ve diğer
iki çocuğunu da öldürmeye teşebbüs eder, çünkü çocuklarının çalıştıkları çiftliğe
geri götürülmelerini istememektedir.
Morrison, kölelik ile ilgili korkunç olayların geleneksel kölelik yazınlarında
anlatılmasından kaçınıldığını ve unutulduğunu düşünmektedir, bundan dolayı
Morrison kölelikle ilgili acı ve unutulmuş yönleri vurgulamak istemektedir.
Morrison’un romanları okuyucusunu, işlenen cinayetlerin unutulmasını yeğleyen
bir ulus içinde, kölelik varlığının ve şartlarının farkında olunmasına
zorlamaktadır. Bu makalenin amacı, Morrison’un köleliğin vahşi ve insan dışı
yönlerine odaklanarak okuyucuyu ve toplumu kölelik tarihinin unutulmaması
yönünde etkilemek olduğunu göstermektir.

Anahtar Kelimeler : Zenci Edebiyatı, Morrison, kölecilik, Beloved


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.