ARTHUR RIMBAUD’NUN ILLUMINATIONS’UNDA VE ECE AYHAN’IN BAKIŞSIZ BİR KEDİ KARA’SINDA ATEŞ DİYALEKTİĞİ

Yavuz Kızılçim
1.803 2.501

Öz


Biz, bu çalışmada, seçili iki şairde ateş üzerine kurulmuş söylemleri çözümlemeyi denedik. İnce ayrıntılar üzerinde yoğunlaşarak Ece Ayhan üzerindeki, Arthur Rimbaud etkisini göstermeye çalıştık. Bir yandan çarpıcı benzerlikleri, diğer yandan farklılıkları çözümledik. Her iki şairde, belirli ölçülerde dili bozmayı; yani, dilin iç yapısıyla oynamayı göze alarak daha  baştan şiirdeki değişimci yanın temsilcileri olmuşlardır. Her iki şair de, ateş’ten yola çıkarak, tutarlı bir mantığa göre sırasıyla ateşin etkisindeki diğer yapıları konu alan şiirler yazmışlardır.

Anahtar Kelimeler : Karşılaştırma, söylem, ateş, şiir, imgelem, eğretileme, eytişim.

 

Abstract : In this study, we studied the discourses on the “fire” in the two authors chosen carefully. Our point of departure to show the influence of Arthur Rimbaud on Ece Ayhan by examining the striking details. We focused on the one hand the resemblances, and on the other hand the differences at both poets
studied. We observed that taking the risk to demolish the structure interns poetic language by making radical changes. All the two authors examined according to a coherent logic initially the fire, then the other structure of the fire in detail. For this reason, remained us to show their specific uses.

Key Words: Comparison, discourse, fire, poetry, imagination, image, dialectic.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.