ARTHUR SCHNITZLER’İN “FRAULEIN ELSE” VE İNCİ ARAL’IN “GELİN” ADLI ÖYKÜLERİNDE KADIN PROFİLİ

Melik Bülbül
2.009 531

Öz


Çağdaş yazın dünyasında yer alan sayısız yazarlar arasında belki en önde
gelen yazarlardan biri olan Arthur Schnitzler(1862-1931) kahramanlarını
yaratırken, çok yönlü ve donanımlı olmalarına öncelik vermiştir. Seçtiği figürlerin
arka alanlarının derinlik psikolojisiyle örülü oluşu, onun kahramanlarına
yüklediği zaman üstü değerlerle ölçülür. Bu yüzden daha yaşadığı dönemde
yarının yazarı olmasını başarabilmiş ender yazarlardandır Schnitzler. Derinlik
psikolojisinin kadın figür üzerindeki yoğunluğu bu açıdan kayda değerdir. Else,
bu yoğunluk içerisinde döneminin toplumsal çirkefliğinin ve çürümüşlüğünün bir
panoramasının izdüşümüdür.
Çağdaş Türk yazınında Schnitzlerle nerdeyse aynı paralellikte tematik ürünler
veren İnci Aral da, kullandığı dil ve seçtiği kadın figürlerle okuruna aşkın ve
derinlikli bir düşünce alanı yaratmayı başaran ender yazarlardandır. Bu çalışmada,
Schnitzler’in “Fraeulein Else”(1924) ve İnci Aral’ın “Gelin”(2006) adlı
öykülerinde somutlaşan Else ve Melek adlı figürlerde, okur açısından ne gibi
ruhsal çözümlemelerin yapılabileceğinin izlerini sürmeye çalıştım.

Anahtar Kelimeler: Dekadenz, derinlik psikolojisi, kadın figür.

 

Abstract : Arthur Schnitzler(1862-1931), wich is situated in contemporary
literature created his characters with profundity attributes. The figures he has
choosed are density of psychoanalysis. His influence continues today too. İnci
Aral as turkish author writes Works like Schnitzler. She is one of rare authors
that accomplished to create thought- atmosphere to his readers. In this study I
intended to comment psychoanalytical on stories of Schnitzlers “Fraulein Else”
and Arals “Gelin”.

Key Words: Wreckage, psychoanalysis, women figure.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.