TÜRK VE ALMAN EDEBİYATINDA BOĞMA İZLEĞİ

Ahmet Sarı, Ahmet Uğur Nalcıoğlu
1.463 414

Öz


Bu makalede, boğma eyleminin tanım ve tarifinden sonra, bu izlek üzerine kuramsal bilgiler sunularak boğma izleğinin kutsal metinlerde, mitlerde, masallarda izi sürüldü. Türk ve Alman edebiyatından birçok örneklerden faydalanılarak bunlarda boğma izleği araştırıldı. Metin analizi bağlamında ise Yusuf Atılgan’ın “Anayurt Oteli” adlı romanıyla Patrick Süskind’in “Koku” adlı romanından faydalanıldı.

Anahtar Kelimeler: Boğma, Türk edebiyatı, Alman edebiyatı, Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli, Patrick Süskind, Koku.

 

Abstract: In this article, after the definition of suffocation by presenting theoretical information about this theme, the theme of suffocation is identified in the sacred texts, myths and fairy tales. By utilizing many examples from both Turkish and German Literature the theme of suffocation is studied in these Works. As for in the context of text analysis the novel “Anayurt Oteli” by Yusuf Atılgan and the novel “Koku” by Patrick Süskind are used.

Key Words: Suffocation, Turkish literature, German literature, Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli, Patrick Süskind, Koku.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.