YEMEN İSYANI VE TRABZON REDİF TABURU (1905-1906)

Cengiz Çakaloğlu
3.931 3.706

Öz


Osmanlı hâkimiyeti boyunca her zaman problemli bir bölge olan Yemen’deki en önemli isyanlardan biri de, İmam Yahya’nın önderlik ettiği isyandır. Bu isyanı bastırmak amacıyla, 1905 yılında nizamiye birliklerinin yanında Anadolu ve Rumeli’den çok sayıda redif taburu da sevk edildi. Bunlardan biri de, Rize Redif Livası’nı teşkil eden sekiz taburdan biri olan Trabzon Taburu’ydu. Yaklaşık bir buçuk yıl Yemen’de bulunan Trabzon Taburu, bu süre zarfında gerçekleştirilen harekâtlarda önemli rol oynadıktan sonra 1906 yılı sonlarında terhis edildi.

Anahtar Kelimeler: Trabzon, Yemen, redif, tabur.

 

Abstract: One of the most important uprising in Yemen that had been a chaotic region during the Otoman rule was the one led by Imam Yahya. To suppress this uprising, in addition to nizamiye troops many redif battalions from Anatolia and Rumeli were sent to Yemen in 1905. Trabzon battalion, one of eight battalions consisting of Rize redif tuman, was one of such battalions. Trabzon battalion that remained in Yemen about 1,5 years played an important role in all militay actions taken during this and was dismissed by the end of 1906.

Key Words: Trabzon, Yemen, redif, battalion.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.