BILDUNGSROMAN OLARAK F. S. FITZGERALD’IN THIS SIDE OF PARADISE ADLI ROMANI

Bülent Cercis Tanrıtanır, Akın Eleman
1.806 548

Öz


İlk defa Alman yazar Johann Wolfgang von Goethe tarafından 1794 yılında yazılan Wilhelm Meister’s Lehrjahre adlı romanla ortaya çıkan Bildungsroman türü, genç bir ‘erkek’ kahramanın ahlaki, psikolojik ve entelektüel gelişiminden ibarettir. Geleneksel romandan keskin bir şekilde ayrılan Bildungsroman, ‘Çıraklık Modeli’ adı verilen bir model sayesinde henüz olgunlaşmamış kahramanının içsel gelişimini aşama aşama gözler önüne sermeyi amaçlar.
Bu makaleyle amaçlanan, F. Scott Fitzgerald’ın ilk romanı olan ve çoğunlukla tematik açıdan incelenen This Side of Paradise’ın Bildungsroman tekniği bakımından incelenmesidir.

Anahtar Kelimeler: Bildungsroman, F. S. Fitzgerald, This Side Of Paradise

 

Abstract: Bildungsroman first emerged from German writer Johann Wolfgang von Goethe’s Wilhelm Meister’s Lehrjahre in 1794 and it focuses on a young male’s moral, psychological and intellectual growing. Bildungsroman sharply diverges from traditional novel and aims to show an immature hero’s progressive inner development through a model called ‘Apprenticeship Pattern’.
The aim of this article is to analyze F. Scott Fitzgerald’s first novel, This Side of Paradise, which was mostly examined thematically, as a Bildungsroman genre. In this novel, adhering to Goethe’s two-part Bildungsroman structure and the ‘Apprenticeship Pattern’, Fitzgerald attempts to show Amory’s positive progressive development in his character and his inner quests to his reader. What emerges is a classical Bildungsroman.

Key Words: Bildungsroman, F. S. Fitzgerald, This Side Of Paradise


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.