İKİNCİ MEŞRUTİYET’TEN 1927 YILINA KADAR YAYIN İMTİYAZI ALAN GAZETE VE MECMUALAR (1908-1927)

Ahmet Ali Gazel, Şaban Ortak
1.754 3.673

Öz


23 Temmuz 1908 tarihinde İkinci Meşrutiyetin ilanıyla aşırı bir özgürlük
ortamı oluşmuş ve bu ortamdan faydalanan bir çok kişi, yılların suskunluğunun
intikamını almak istercesine, seslerini duyurmak için çok sayıda gazete ve
mecmua imtiyazı almıştır. Ancak bunların bir çoğunun yayın hayatı kısa sürmüş,
hatta bir kısmı neşredilmemiştir. Bu nedenle İkinci Meşrutiyet’te imtiyaz alınan
gazetelerin tam bir listesi hazırlanamamıştır. Ayın Tarihi’nde, bu konudaki
boşluğu doldurmaya yardımcı olacak bir liste yayınlanmıştır. Bu listede İkinci
Meşrutiyet’in ilanından 1927 yılına kadar alınan imtiyazlar yer almaktadır.
Ancak, Elifba harf sırasına göre hazırlanan listenin Mim harfinin ilk yirmi dört
künyesinden sonrası yayınlanmamıştır. Bu nedenle listenin çok az bir kısmı
eksiktir. Fakat bu eksikliğine rağmen liste, 1908-1927 tarihleri arasında alınan
imtiyazlar konusunda araştırmacılara çok farklı boyutlarda bilgi verebilecek
özelliktedir. Bu çalışmada; belirtilen dönem basın-yayın hayatı ile ilgili araştırma
yapacaklara rehberlik eder düşüncesiyle, 1927 yılında Osmanlıca olarak
yayınlanan liste, günümüz harflerine aktarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İkinci Meşrutiyet, cumhuriyet, gazete, mecmua, imtiyaz.

 

 


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.