AZERBAYCAN’DA NEVRUZ KUTLAMALARI

Sedat Adıgüzel
1.630 601

Öz


Türk milletine ait önemli bir kültürel değer olan Nevruz bayramı bütün Türk dünyasında olduğu gibi Azerbaycan Türkleri arasında da coşkuyla kutlanan bir bayram olmaya devam etmektedir. Sovyetler Birliği’nin kültürel ve milli değerleri yok etmeye yönelik baskılarına rağmen Azerbaycan Türkleri Nevruz bayramını bütün gelenekleri ile günümüze kadar taşımayı başarabilmişlerdir. Geçmişleri çok eskilere dayanan geleneklerden ve kutlamalardan büyük bir kısmı günümüzde de yaşatılmaktadır. Danatma, Hodu-hodu ve Hahışta bu bayramda uygulanan geleneklerden bazılarıdır.

Anahtar Kelimeler: Nevruz, Danatma, Hodu-hodu, Hahışta

 

Abstract: The Nevruz festival, which is a significant cultural value belonging to Turkish nation, continues to be a festival that is enthusiastically celebrated by Azerbaijan Turks as well. Despite the pressures of the Soviet Union to destroycultural and national values, Azerbaijan Turks have managed to transfer the Nevruz festival to present time with all of its features. Traditions and festivities which are deeply-rooted can be encountered even today. Danatma, Hohu-Hodu and Hahışta are some of the traditions included in that festival.

Key Words: Nevruz, Danatma, Hodu-hodu, Hahışta


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.