ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZIRLIK SINIFLARINDA UYGULANAN DİL ÖĞRETİM PROGRAMININ AMACINA ULAŞMA DÜZEYİ

Mehmet Ali Seven, Selami Sönmez
1.678 545

Öz


“Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Hazırlık Sınıflarında Uygulanan Dil Öğretim Programının Amacına Ulaşma Düzeyi” adlı bu çalışmada, Fen Bilimleri Enstitüsü İngilizce hazırlık sınıflarında 1992 yılından itibaren uygulanmaya başlanılan yabancı dil öğretiminde karşılaşılan güçlükleri giderme amaçlanmıştır. Bu amaçla, Fen Bilimleri Enstitü hazırlık sınıflarında görev yapan öğretim elemanlarına ve hazırlık sınıfı öğrencilerine anket ve testler uygulanmış ve belirli periyotlarla görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen bilgiler doğrultusunda amaca ulaşmayı engelleyen faktörler tespit edilmeye ve bu doğrultuda çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, enstitü hazırlık programında belirtilen amaçlara ulaşılması açısından halen yürütülen derslere ek olarak, Konuşma ve Yazma derslerinin de programa alınarak verilmesinin yararlı olacağı ve programın eşgüdümlü bir şekilde yürütülmesinin gerekliliği ileri sürülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Hazırlık sınıfı, yabancı dil öğretimi, müfredat programları

 

Abstract : In this study by the name the realization level of the objectives of language teaching programme applied in preparatory classes of graduate school of natural and applied sciences at Atatürk University, we have tried to remedy the difficulties which we observed during the courses given in the preparatory classes since 1992. For this reason we applied tests and questionnaire to the students and interviewed with the lecturers. Considering the data, we have tried to find out the factors making it difficult to reach the aim.
Considering the factors, which influence the teaching of English, we gave a brief evaluation of the course. Finally, we suggested that we should add Speaking and Writing courses to the syllabus, and the courses must be given in coordination.

Key Words : Preparatory class, teaching a foreign language, curriculum.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.