ATEŞ GAZELİ ‘Şeyh Gâlib'in Bir Gazelinin Şerhi’

Abdullah Eren
5.024 14.580

Öz


Ateşin tabiatta ve insan hayatında olduğu gibi şiirde de önemli bir yeri vardır. O, özellikle; duygu, hayal ve düşüncelerin anlatımında çeşitli yönleri ile teşbih, mecaz; güzellik ve ahenk unsuru olarak şiire yansır. 18. yüzyılda Türk Edebiyatı’nın önde gelen şairlerinden Şeyh Gâlib’in ‘ateş’ redifli gazeli bu yansımanın en güzel ve başarılı örneklerinden biridir. Şeyh Gâlib bu gazelde aşkın iç âlem -gönül- ve dış âlem üzerindeki tesirlerini ateş vasıtası ile tasvir eder.

Anahtar Kelimeler: Ateş, şiir, aşk

 

Abstract: Fire has an important role in poems as well as in nature and human life. With different aspects, it reflects into the poem especially telling emotion, imagination and thoughts as the element of comparison, metaphor; esthetic and composition. A ghazal which wiritten by 18th Century Turkish Literature’s foremost poet Sheikh Galib, of which redif is ‘ateş’, is one of the most beautiful and successful example of this reflection. Sheikh Galib, in this ghazal, described the effect of love on inner world -heart- and outer world by means of fire.

Key Words: Fire, poem, love


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.