AYVALIK’TA BİR KİLİSE RESTORASYONU

Hatice Uçar
2.036 1.212

Öz


Araştırma konusu olan Faneromeni Kilisesi; Ege Bölgesi’nde, Balıkesir ili,Ayvalık İlçesi tarihi dokusu içinde yer almaktadır. Yapı; içinde varolduğu söylenen kutsal sudan dolayı; Ayazma olarak da tanınmaktadır. Ayvalık tarihi dokusu içinde yer alan diğer kiliseler kadar yüksek olmayan yapının; kent tacı niteliği olmayıp, çevresinde yer alan yapılar arasında sıkıştığı, mevcut doku siluetinde etkin rol oynamadığı, ancak çevresindeki yapılaşmayı yönlendirerek kentin tarihi dokusunun oluşmasında etkin rol oynayan bir öge niteliğinde olduğu görülür. Bu çalışmanın amacı, 1925 yılında yapılan mübadeleden sonra çok zarar gören ve işlevi değiştirilen, kendi çabasıyla ayakta kalarak günümüze kadar gelebilen, ulusal kültür mirasımız içinde ve Ayvalık tarihi dokusunda önemli yeri olan bu yapının tarihsel dönüşümünü ve yapılan onarım önerilerini tartışmaktır. Bu doğrultuda, 1/50 ölçekli rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanan yapının, mevcut durumu fotoğraflarla belgelenerek, elde edilen verilerle restorasyon kriterleri belirlenmiş, restorasyona yönelik olarak kültür mirasımıza uygun bir işlev önerilerek, yapının çağdaş yaşamımızla bütünleştirilmesi ve yapının gelecek kuşaklara aktarılması görevinin yerine getirilmesi hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kilise, Ayvalık, ayazma(kutsal su), naos, narteks

 

Absract: The Church Faneromeni, the subject of this study, is situated in the historical site oy Ayvalık, a district of Balikesir, Turkey. The construction is known as Ayazma because of the water, said to be present. The building, which is not as high as the other churces in the historical structure of Ayvalik, has not got a city-crown quality, is pinched among the buildings around , does not play a significant role in the present structure silhouette but has played an effective role in forming the historical landscape of the town, shaping the structure around itself. The purpose of this study is to discuss the historical transformation the restoration proposals made for the building, which has been damaged since the exchange of population in 1925, the function has been changed but survived by itself until today, having an important place in our national cultural heritage. The current state of the construction has been documented by photographs, a 1/50 scale (rölöve), (restitüsyon) and restoration projects have been prepared and restoration criteria are set with the data on hand. Thus, the construction has been proposed an appropriate function to our cultural heritage for restoration and its integration has been planned with our modern life to deliver it to posterity.

Key Words: Church, Ayvalık, sacred water, naos, narteks


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.