AHMET HAMDİ TANPINAR’DA SÜREKLİLİK VE DEĞİŞİM

Tuncay İmamoğlu
2.993 6.195

Öz


Ahmet Hamdi Tanpınar, Türk Edebiyatının en önemli simalarından birisidir. O, Türk Edebiyatında romanları, şiirleri ve edebi tenkitçiliğiyle tanınmaktadır. Tanpınar’ın romanları ve makaleleri incelendiğinde onun çok zengin bir bilgi birikimine sahip olduğu görülecektir. Tanpınar, musikiden güzel sanatlara, tarihten sosyolojiye ve psikolojiden felsefeye bir çok konuyla ilgilenmiştir. Çok yönlü bir sanatkar ve düşünce adamı olan Tanpınar, romanlarında ve makalelerinde kültür ve toplum felsefesiyle ilgili sorunları çeşitli şekillerde ele almış ve tartışmıştır.Tanpınar değişime açık bir düşünür olmakla birlikte muhafazakar yönü ağırlıkta olan bir entelektüeldir. Biz bu makalemizde onun süreklilik ve değişimle ilgili düşüncelerini ortaya koymaya çalışacağız.

In this study , We aimed to describe Tanpınar’s thoughts about continuality and variation. Ahmet Hamdi Tanpınar is Known his poems and novels in our literary. Tanpınar’s intellectual personality is very rich. Becouse he has tryed from arts to music, from sociology to history, from philosophy to psychology. When it is looked into his thoughts, it will be seen that they are important in Turkish literary.

 


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.